Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

A

acesulfam draselný

Acesulfam draselný (Acesulfam K nebo AceK) je syntetické sladidlo. V členských zemích...

acetylace

Acetylace je přidání acetylové skupiny, u proteinů se jedná o přidání...

acetylkoenzym A

Acetylkoenzym A (zkratka acetyl-CoA) je makroenergetická sloučenina účinná v celé...

acylace

Acylace je chemická reakce, při níž se nahrazují reaktivní vodíkové...

acylfosfátáza

Acylfosfátáza je enzym, který katalyzuje chemickou reakci přeměny acylfosfátu na...

adenin

Adenin je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní...

adenosindifosfát (ADP)

Adenosindifosfát (ADP) je jeden z nukleotidů. Skládá se z nukleové báze...

adenosintrifosfát (ATP)

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleosid (resp....

ADHD

ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – h...

adoptivní buněčná terapie

Adoptivní buněčná terapie je léčebná metoda, která sestává ze...

aerenchym

Aerenchym je zvláštní rostlinné pletivo (druh parenchymu), které...

aerobní

Aerobní proces nebo prostředí je takové, ve kterém je dostatečné...

aflatoxiny

Aflatoxiny jsou v přírodě běžná skupina mykotoxinů produkovaných řadou druhů...

agrobacterium tumefaciens

Agrobacterium tumefaciens (resp. Rhizobacterium tumefaciens) je druh gramnegativní bakterie, která...

aktin

Aktin je globulární strukturní protein, který polymeruje v dlouhá vlákna...

aldóza

Aldózy jsou monosacharidy se sumárním vzorcem CmH2mOm, obsahující v...

alela

Alela (resp. allela, alelomorfa) je konkrétní forma genu. Každý gen může mít...

alergen

Alergen je exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců vyvolat patologickou...

alergie

Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky,...

alfa-helix

Alfa-helix („alfa-šroubovice“) je jeden ze dvou základních typů...

alkaloidy

Alkaloidy představují skupinu zásaditých organických sloučenin, které se...

alkylace

Alkylace je přenos alkylové skupiny z jedné molekuly do jiné. Alkylovou skupinu lze...

aminokyselina

Aminokyselina je v chemii obecně jakákoliv (často zkráceně jako AK nebo AMK) molekula...

aminy

Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho...

amniocentéza

Amniocentéza (AMC) je invazivní metoda používaná v rámci pren...

amylázy

Amyláza je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na je...

amylnitrit

Dusitan amylnatý, nazývaný též amylnitrit je chemická sloučenina...

amyotrofická laterální skleróza

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou...

anaerobní

Anaerobní proces nebo prostředí je takový, kde není přítomen ...

anaerobní digesce

Anaerobní digesce označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek...

aneuploidie

Aneuploidie je genomová mutace. Jde o jev, kdy dochází k nedostatku nebo nadbytku...

aneurysma

Aneurysma je medicínský výraz pro rozšíření neboli výduť...

anosmie

Anosmie (též čichotupost či ztráta čichu) je zdravotní handicap, který se vyznačuje...

antigen

Antigen je každá molekula, která je schopná vyvolat tvorbu specifických...

antioxidant

Antioxidant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu kyslíkových...

antokyany

Antokyany jsou ve vodě rozpustné pigmenty ve vakuolách některých buněk. Patří ke...

aorta

Aorta neboli srdečnice je největší a nejdelší tepnou v těle savců (včetně člověka)....

apoptosis

arginin

Arginin (zkratka Arg nebo R) je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou...

aRNA

Antisense RNA (aRNA) je RNA, která je komplementární k určitému řetězci mRNA....

asimilace

Asimilace (z latinského similis - podobný) je označení pro přizpůsobení jednoho jevu...

aspartam

Aspartam je jedno z nejznámějších umělých náhradních sladidel. Je asi...

atom

Atom je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými...

Autismus

Autismus je vývojová psychiatrická porucha projevující se nar...

autochtonní druh

Původní druh (též autochtonní druh) je biologický druh, který se vyskytuje na...

autokláv

Autokláv je přístroj-reaktor konstruovaný pro reakce probíhající za...

autopsie

Autopsie neboli pitva je druh medicínského nebo veterinárního úkonu, při...

autotrofie

Autotrofie je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých...

autozóm

Autozóm je chromozom, který nepatří mezi pohlavní chromozomy. U člověka je v...

auxiny

Auxiny jsou významná skupina rostlinných hormonů, mohou být přírodní...

auxotrophic mutationOPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn