Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

B

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis (nebo také Bt) je grampozitivní půdní bakterie z rodu Bacillus a...

bakteriofág

Bakteriofág je obecný název pro vir infikující bakterie....

beta-skládaný list

Beta-skládaný list (někdy jen skládaný list, anglicky beta sheet) je typ...

binární dělení

Binární dělení je nepohlavní rozmnožování typické pro...

bioaugmentace

Bioaugmentací se rozumí cílené vnesení mikrobiální populace v...

biocenóza

Biocenóza neboli společenstvo je soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a...

biochemie

Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se...

biocid

Biocid je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo ...

biodiverzita

Biodiverzita (též biologická diverzita) představuje rozrůzněnost života. Existuje spousta...

bioindikátor

Bioindikátor je organismus nebo chemikálie, užívaná k sledování čistoty...

biom

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem...

biomasa

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií,...

biomimetika

Biomimetika je obor vědy (zvláště biologie), který zkoumá zajímavá...

biopaliva

Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a...

biopaliva druhé generace

U biopaliv druhé generace je surovinou tzv. nepotravinářská biomasa jako je lesní...

biopaliva první generace

Surovinou pro výrobu současných biopaliv první generace je biomasa, kde existuje její...

bioplast

Bioplasty jsou plastické hmoty vyrobené z biomasy. Bioplasty vypadají na první pohled...

biopolymery

Biologická makromolekula čili biomakromolekula nebo biopolymer je obecně látka vzniklá v...

biopsie

Biopsie je důležitá diagnostická metoda spočívající v odběru vzorku...

bioremediace

Bioremediace je proces, v němž jsou působením živých organismů či enzymů přeměňovány...

biosyntéza

Biosyntéza je chemická syntéza probíhající v živých...

biota

Biota je soubor všech prvků flóry i fauny v daném prostředí (oblasti). Lze tedy...

biotechnologie

Biotechnologie jsou technologie založené na využívání poznatků z biologie,...

biotin

Vitamín H (též je nazýván biotin, koenzym R či vitamín B7) je ve vodě...

biotit

Biotit (neboli tmavá slída) je minerál ze skupiny fylosilikátů typický...

biotop

Biotop někdy taky habitat neboli stanoviště je biotické (živé) i abiotické...

buněčná membrána

Buněčné membrána jsou membrána, která se vyskytuje v buňce. Rozlišujeme...

buněčná stěna

Buněčná stěna je pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk bakterií,...

buněčné dělení

Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká...


OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn