V této sekci portálu naleznete nabídky a poptávky zaměstnání. Jsou zde prezentovány jak individuální tak firemní záznamy.

 

Od 1.1.2018 je inzerce pracovních nabídek a poptávek pro firmy zpoplatněna. Pro více informací nás kontaktujte.


Chystáte se k pracovnímu pohovoru a hledáte recept jak ho zvládnout na jedničku? Přečtěte si praktické rady odborníků a zvyšte tak své šance získat zaměstnání Vašich snů. Buďte připraveni. Buďte nejlepší!

Hledáte zaměstnání v akademické sféře?

1.    Co hledají zaměstnavatelé u kandidátů a jaká kritéria používají pro výběr vědců?

 • Vědecké úspěchy a schopnost pracovat v týmu (DB)
 • Hledáme talenty, o kterých věříme, že povedou laboratoř, která se bude odlišovat od ostatních, a kteří přicházejí s novými myšlenkami. Semináře a především druhé kolo pohovorů, kde se probírá plán laboratoře na několik let dopředu, jsou mnohem užitečnější než vstupní pohovory „jeden na jednoho". (JP)
 • Jedinci, kteří vědí, co chtějí a mají představu, jak toho dosáhnout. Lidi se širokou znalostí a zájmy mimo svou oblast. (BS)
 • Dovednosti a úspěchy, které se čekají u dané pozice. Pokud byl žadatel úspěšný v předchozím zaměstnání, ukazuje to, že si povede dobře i v nové práci. (TK)
 • Skvělý vkus při výběru problémů a oblastí výzkumu, prokazatelný vědecký talent, samostatnost v myšlení, nadšení a vytrvalost. (ChV)

Jak vidíte, výhodu mají vědci, kteří dokáží samostatně myslet, mají za sebou rozsáhlé zkušenosti ve výzkumu a hlavně mají vizi, která překračuje hranice jejich zaměření. Důležté je vidět řešení problému komplexně, včetně všech možných důsledků pro jiná odvětví vědy. Cenní se nová a odvážná řešení, přičemž většina zaměstnavatelů prahne po lidech s nadšením, zájmem o práci a vytrvalostí při řešení problémů.

2.    Nejčastější chyby během pohovorů.

 • Nepřipravenost na podnětnou diskusi o důsledcích své práce i práce budoucího zaměstnavatele (DB)
 • Nezájem o práci zaměstnavatele (JP)
 • Neschopnost ocenit náš vlastní výzkum a definovat jak zapadnou do práce potencionálních kolegů. (BS)
 • Neodsuzujte program, dokud o něm nemáte všechny potřebné informace. Například říkat, že celý systém je nefunkční a že byste udělali zásadní změny, aby fungoval, není přijímáno dobře. Také nikdy nevyjmenovávejte věci, které byste nikdy nedělali. (TK)
 • Neschopnost srozumitelně vysvětlit předchozí výzkum a jeho důležitost. (ChV)

Vyvarujte se vyjmenovávat věci, které byste nikdy nedělali. Pokud práci nechcete, nemusíte ji přijmout, ale nikdy se nepokoušejte její náplň upravovat podmínkami jako např. „Nikdy se nebudu pracovat s nebezpečným patogenem nebo zvířaty." Potenciální zaměstnavatele nepotěší ani Váš nezájem o výzkum dané instituce a jeho další možný rozvoj. A už vůbec, pokud nedokážete vysvětlit Vaše kvality a význam Vašeho předešlého působení ve vědě.

3.    Co by doporučili vědcům, kteří hledají práci.

 • Dovednosti v laboratoři se cenní, ale důležitější je získat komplexní pochopení problémů v daném odvětví a schopnost přijít s nápady, které je pomáhají řešit. (DB)
 • Nastudujte si práci ostatních členů katedry, abyste na pohovoru ukázali možnosti případné spolupráce. (JP)
 • Pečlivě přemýšlejte o volbě postdoktorálního studia, protože ovlivní začátek Vaší kariéry. Vybírejte si řešení problémů, které má důsledky v mnoha oborech. (BS)
 • Pečlivě si projděte organizaci a její hlavní výzkum a pokud možno, kladně ho okomentujte. (TK)
 • Mluvte jasně stručně. Ukažte vědecký zájem a pochopení pro danou věc a především to, čím můžete přispět k cíli organizace, na kterou se hlásíte. (ChV)

Jak se tedy nejlépe na pohovor připravit? Pečlivě si nastudujte projekty běžící na instituci, kam hodláte nastoupit. Nebojte se hledat možné propojení Vaší práce s výzkumem potenciálních kolegů. Před pohovorem si zopakujte základy asertivity a vyvarujte se arogantního a namyšleného chování. Chcete přeci zaměstnavatele přesvědčit, že právě Vy jste tím nejlepším přínosem pro tým.


Dotazovaní odborníci:
(DB) David Baltimore, president, California Institute of Technology (Pasadena, CA).
(JP) Jordan Pober, professor of pathology, dermatology and immunobiology, Yale University (New Haven, CT).
(BS) Bruce Stillman, president and CEO, Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring Harbor, NY).
(TK) Thomas J. Kindt, director, division of intramural research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Bethesda, MD).
(ChV) Charles M. Vest, outgoing president, Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA).

Připraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.

 


Připravujete se na kariéru ve farmaceutickém průmyslu?

1.    Co hledají zaměstnavatelé u kandidátů a jaká kritéria používají pro výběr vědců?

 • Vědce, kteří mají hluboké znalosti ve svém oboru a dokážou myslet nahlas skrze řešení složitých problémů během pohovoru. (RAL)
 • Velký intelekt, prokazatelné úspěchy, ochota pracovat s ostatními a účinně spolupracovat, skvělá komunikace a mezilidské vztahy. Nenechat se rozptýlit maličkostmi, ochota soustavně se vzdělávat v oblastech, které jsou nezbytné pro pokrok projektu. (LVdP)
 • Odborné znalosti, prokazatelné úspěchy, pochopení všech aspektů vývoje léčiv, schopnost být členem a vést multi-disciplinární tým. (LB)
 • Kandidáti by měli přesvědčit o tom, že jsou ochotni se s nadšením učit nové dovednosti a že v řešení problémů používají dobré vědecké metody. (TJ)
 • Přečtěte si pečlivě popis práce a ujistěte se, že na ni máte dostatečnou kvalifikaci. Často se stává, že žadatel je buď překvalifikovaný, nebo nemá pro danou pozici dostatek praxe v oboru. Vždy hledáme lidi, kteří mají vědecké a technické dovednosti spolu s důležitými přednostmi (vůdčí typ, schopnost pracovat v různých týmech, schopnost motivovat ostatní). (MB)

Tento průmysl má svá specifika a splnit podmínky pro přijetí je náročné. Jak vidít,  většina shrnuje úspěšného uchazeče jako člověka s bohatými zkušenostmi, prokazatelnými úspěchy v oboru a ochotou plně se věnovat nové práci. Samozřejmostí je týmový hráč a vůdčí typ, který bude přicházet s novými nápady a bude se současně neustále vzdělávat. Výborná komunikace je nezbytná, mnohdy se může stát, že povedete multidisciplinární tým. Pokud chcete uspět u pohovoru ve velké farmaceutické firmě, nepodceňujte přípravu. Stručný, přehledný a výstižný motivační dopis Vás dostane do prvního kola pohovorů. Výborně zvládnutá prezentace včetně časového rozvrhnutí a použití dobrých dat je základ. Máte jen jednu možnost, jak přesvědčit publikum o tom, že jste právě Vy vhodným kandidátem.

2.    Nejčastější chyby během pohovorů.

 • Strhávání pozornosti k jiným než vědeckým aspektům, např. zkoumání negativních dojmů z žadatelovy osobní nebo pracovní minulosti. (RAL)
 • Mít nejasné kariérní cíle, nedostatek přemýšlení o tom proč chcete pracovat v dané firmě a proč právě Vy jste tím nejlepším přínosem pro firmu. Málo připravená prezentace se špatnými daty a obranná reakce při zodpovídání dotazů ohledně nejasností v datech. Často žadatelé zapomínají, že pohovor je oboustranný. (LVdP)
 • Přisuzování si více uznání za práci, kterou vykonali jako členové týmu, nedokážou přesně formulovat, co bylo jejich největším dosavadním úspěchem. (LB)
 • Nepředstírejte, že umíte něco, co neumíte. Nedělejte ze sebe experty.  Ujistěte se, že ukážete své schopnosti bez toho, aniž byste působili arogantně. (TJ)
 • Lidé se většinou snaží odpovídat to, co si myslí, že od nich chceme slyšet. Stává se nám, že míváme řadu zájemců za sebou a spousta lidí odpovídá téměř totožně na stejnou otázku. Uvědomte si, že si píšeme poznámky! (MB)

V tomto průmyslu se prosadí jen cílevědomí lidé s jasnou kariérní vizí. Dejte si však pozor na to, abyste během pohovoru nepůsobili arogantně a rozhodně si nepřipisujte celou zásluhu za vědecké úspěchy, kterých jste dosáhli jako členové týmu. V důsledku se vyplatí být upřímný o tom, co doopravdy umíte, protože jakákoliv nejasnost jen sníží Vaše šance na úspěch.

3.    Co by doporučili vědcům, kteří hledají práci.

 • Snažte se odpovídat co nejstručněji. Pokud jste vyzváni analyzovat složitější problém, snažte se jeho popis strukturovat, aby tazatel mohl snáze sledovat vaše myšlenkové pochody. (RAL)
 • Poskytněte přehledný životopis bez chyb a opomenutí některých věcí. Krátký motivační dopis k věci většinou pomůže projít prvotním tříděním. (LVdP)
 • Představte vyvážený pohled na sebe a ukažte své největší přednosti a oblasti rozvoje. (LB)
 • Buďte přátelští a srdeční, ale odhodlaní. (TJ)
 • Vytvořte si svůj cílený kariérní plán, zkoumejte oblasti zájmu a dovednosti, které jsou pro získání práce důležité. (MB)

Přečtěte si pečlivě popis práce a ujistěte se, že na ni máte dostatečnou kvalifikaci. Důležité je nezapomínat, že pohovor je oboustranný - neváhejte a ptejte se na cokoliv, co Vás zajímá. Nezapomeňte si však zjistit podrobnosti o výzkumu společnosti, u které žádáte o práci.


Dotazovaní odborníci:
(RA) Robert Allen Lewis, senior vice president and site head, Aventis(Bridgewater, NJ).
(LVdP) Lex Van der Ploeg, vice president and site head, Merck Research Institute (Boston, MA).
(LB) Lee Babiss, vice president of preclinical R&D, Hoffmann-La Roche (Nutley, NJ).
(TJ) Ted Johnson, associate director, Pfizer (San Diego, CA).
(MB) Martyn Banks, group director of lead discovery and profiling, Bristol-Myers Squibb (Princeton, NJ).

Připraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.


Učaroval Vám Biotech?

Biotechnologický průmysl je určený především lidem, kteří pracují s nadšením a ochotou odvést dobrou práci. Jak ale zaujmout u vstupních pohovorů, aby si právě Vás vybrali světoví hráči do svého týmu?

1.    Co hledají zaměstnavatelé u kandidátů a jaká kritéria používají pro výběr vědců?

 • Dobré publikace ukazují vědecký um žadatele, ale jsou také důkazem, že je schopný dokončit projekt, s čímž se potýká spousta nadaných vědců. Vždy hledáme lidi, kteří spolupracují dobře s ostatními, a proto se velmi spoléháme na doporučení. (KC)
 • Rozsáhlé dovednosti spolu se silným technickým základem aspoň v jedné oblasti. Schopnost mluvit jasně a vyjádřit své myšlenky srozumitelně. (GV)
 • Potenciál na to být dobrým vědcem. (AH)
 • Schopnost projevit nadšení pro výzkum, dobrá doporučení, schopnost komunikovat. (SRG)
 • Inteligence, technické dovednosti a znalosti vztahující se k popisu práce. Co je ale mnohem těžší najít, je nadšení, tvořivost, vůdčí typy a komunikační schopnosti. (CSG)

Všichni se shodnou, že zásadní je zájem o práci v oboru, nadšení a tvořivost. Zároveň je ale právě tyto vlastnosti nejtěžší u kandidátů najít. Pokud se chcete hlásit o práci v biotech sektoru, musíte mít za sebou už nějaké vědecké úspěchy, dobře zvládnutou techniku alespoň v jedné oblasti a především široký přehled o dění v tomto odvětví.

2.    Nejčastější chyby během pohovorů.

 • Existuje spousta věcí, které kandidát během pohovoru nemůže kontrolovat, ale může přinejmenším ovládat své jednání. Někdy rozhodují maličkosti: přijít včas, projevit aktivní zájem. (KC)
 • Neschopnost navázat oční kontakt, když s někým mluvíte. (GV)
 • Špatně organizovaná a nesourodá prezentace včetně špatného zacházení s vyměřeným časem. Kladení si podmínek během prvního kola pohovorů. (AH)
 • Nedávejte najevo, že plánujete pracovat pouze 6-12 měsíců a pak máte v plánu vrátit se do školy. Projevte zájem o náš výzkum.  (SRG)
 • Nezjistí si dostatečné množství informací o společnosti a zázemí lidí, kteří ho budou zpovídat. Neprocvičí si svou prezentaci dostatečně, aby byla bez chyby, a nepřizpůsobí ji publiku. Dávají rozvláčné odpovědi a nedovolí tazateli položit doplňující otázky. (CSG)

Dobré komunikační vlastnosti vždy zvýší Vaše šance - mluvte jasně a vyjadřujte se srozumitelně! Nezapomínejte na maličkosti - přijít na schůzku včas, navazování očního kontaktu a projevování zájmu o vlastní výzkum společnosti jsou drobnosti, které Vás odliší od ostatních zájemců. Výhodu mají ti, kteří si předem pečlivě nastudují výzkum firmy a v prezentaci přesvědčí o svých vědeckých, organizačních a kritických vlastnostech.

3.    Co by doporučili vědcům, kteří hledají práci.

 • Zjistěte, co chcete skutečně dělat a jděte do toho! Je mnohem lepší tvrdě pracovat v oblasti výzkumu, která Vás zajímá, a jít za vlastním nosem dobrou prací, dobrými vztahy a spoluprací. (KC)
 • Zvlášť mladí vědci by nejprve měli jít na pohovor na místa, která pro ně nejsou tak zajímavá. Seznámí se tak s celým procesem pracovních pohovorů, zbaví se nervozity ze strávení dne s cizími lidmi, procvičí si vědecké prezentace a naučí se poprat se s otázkami. Potom je mnohem jednodušší projít důležitým pohovorem. (GV)
 • Připravte si prezentaci/seminář, která ukáže vaše vědecké, organizační a kritické vlastnosti. (AH)
 • Nejlepší kandidáti si nastudovali naše publikace a ví dopředu hodně o našem výzkumu. (SRG)
 • Najděte si pozici, která Vám nabídne možnost rozšířit si své znalosti a míru zodpovědnosti (to znamená, že na novém místě 50% věcí znáte a 50% zahrnuje nové výzvy a učení). (CSG)

Lidé přistupují k hledání talentů různými způsoby a neexistuje žádný univerzální návod, jak uspět u všech zaměstnavatelů. Během hledání neočekávejte, že najdete perfektní práci a pokud nedostanete nabídku, nenechte se tím odradit. Koneckonců, pohovory jsou často subjektivní záležitostí. Z každého pohovoru si odnesete cenné zkušenosti a budete moudřejší při dalším pokusu.

Dotazovaní odborníci:
(KC) Kenneth Carter, CEO, Avalon Pharmaceu-ticals (Germantown, MD).
(GV) Gordon Vehar, vice president of research, Raven Biotechnologies (S. San Francisco, CA).
(AH) Alex Harris, vice president, Applied Biochemistry, Chiron (Emeryville, CA).
(SRG) Steven R. Gullans, CEO, RXGen (New Haven, CT).

(CSG) Craig S. Gibbs, senior director, corporate development, Gilead Sciences (Foster City, CA).

Připravila: Ad

Připraveno podle: Nature Biotechnology 22, 1481 - 1482 (2004). Ask the experts: how to get hired.


Pozn. redakce: Děkujeme panu Havránkovi za námět na zajímavý článek!

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn