Hlavní stranaO násPartneři

Partneři

Datum: 26.3.2012 

Ceitec Cluster

CEITEC Cluster - bioinformatics byl založen v září 2006 po mapovací fázi, která probíhala od ledna do července 2006. V listopadu 2006 na základě rozhodnutí komise Ministerstva průmyslu a obchodu obdržel dotaci na rozvoj klastru z Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP).
Doba trvání projektu je do června 2008. Celkový rozsah projektu je 13,9 mil. korun přičemž výše dotace je přibližně 70% z uznatelných nákladů tj. 9 mil. korun.


Biotrin

BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.

Cílem a posláním sdružení je všemi dostupnými formami přispívat k rozvoji vzdělání, zvláště poskytováním informací o vědeckém výzkumu a dalších poznatcích z oblasti moderních biotechnologií zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a to laické i odborné veřejnosti, orgánům státní správy, institucím, společnostem a dalším subjektům za účelem zvyšování vzdělanosti a šíření vědeckých poznatků v souladu s celosvětovými trendy.


Biotechnologická společnost

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy. Snaží se informovat veřejnost o problematice biotechnologií a organizuje různé formy výukové i odborné činnosti (semináře, kurzy, symposia aj.) Spolupracuje s ostatními vědeckými a technickými společnostmi a je zakládajícím členem Českého svazu vědecko-technických společností (www.csvts.cz), který je v současnosti střešní organizací 89 nezávislých společností. Biotechnologická společnost organizovala řadu mezinárodních symposií od svého založení v r. 1990. Po celou tuto dobu společnost vydává svůj bulletin s názvem Bioprospect (ke stažení na http://bts.vscht.cz), který je distribuován všem členům společnosti a významným knihovnám v České republice. Biotechnologická společnost je take členem Evropské biotechnologické federace (European Federation of Biotechnology, www.efb-central.org.


CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.


CzechBio

CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. vznikla 18. prosince 2008 jako národní asociace sdružující 20 privátních společností a jednu akademickou instituci aktivní v oblasti biotechnologií. V průběhu let se podařilo rozvíjet činnost sdružení tak, že do poloviny roku 2011 se členská základna rozšířila na 33 členů.

Asociace CzechBio se snaží naplňovat své dlouhodobé cíle a v současnosti nabízí svým členům řadu aktivit jako je dotovaná účast na zahraničních výstavách a veletrzích, účast na tuzemských odborných seminářích, pronájem chromatografického UFLC systému za preferenční ceny a především vytváří největší platformu v rámci aplikovaných biotechnologií v rámci České republiky.


BioVendor - laboratorní medicína a.s.

Společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s. vyrábí a distribuuje prostřednictvím svých tří divizí zdravotnické vybavení a produkty medicínského výzkumu, a to jak na českém, tak zahraničním trhu. Také úzce spolupracuje se společností Siemens Medical Solutions Diagnostics, celosvětově uznávaným dodavatelem imuno-diagostických systémů. Vysoký standard služeb zákaznické podpory včetně školení a poradenství je pro nás samozřejmostí.


May Consulting, s.r.o.

Personální agentura May Consulting, s.r.o. na českém trhu působí od roku 2002 a svým know-how navazuje na dvacetiletou praxi původní společnosti z Velké Británie. Poskytuje kompletní servis v oblasti náboru a výběru zaměstnanců, a to v oborech výroba a stavebnictví, IT a telekomunikace, finance a obchod a marketing. Mezi její klienty patří prestižní české i zahraniční společnosti. Profesionální poradenství je základem práce společnosti a odrazem velmi dobré orientace v požadavcích pracovního trhu.

Zaměřuje se i na potenciál mladých absolventů, kterým je svými dlouhodobými zkušenostmi připravena pomoci vybrat si z široké nabídky zaměstnání. Dle Book of Lists 2007 se May Consulting, s.r.o. již tradičně zařazuje mezi deset nejlepších ve svém oboru. Podporuje aktivní členství v České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a v Klubu personalistů. 


Horton International Czech s.r.o. a Dittmann Consulting

Rozvoj technologií ovlivňuje podnikatelské prostředí a přináší změny v oblasti práce a profesní činnosti. Roste poptávka po odbornících s vysokými a specializovanými znalostmi. Firmy vkládají nemalé peníze do vzdělávání zaměstnanců a v konkurenčním prostředí se snaží udržet a rozvíjet kvalitní personál .
Tým pracovníků Dittmann Consulting s.r.o. a dceřinné společnosti Horton International Czech s.r.o. Vám pomůže orientovat se na trhu práce, najít kvalifikované pracovníky a efektivně investovat do rozvoje klíčových lidí ve Vaší společnosti, získat konkurenční výhodu na trhu.


 

Rádi bychom Vám pomohli při řešení Vašich potřeb s ohledem na jejich současný i budoucí vývoj. Nabízíme Vám komplexní služby v personální práci, záleží nám na etickém a profesionálním přístupu.

V České republice jsou naše pracoviště situována v Praze, pro Moravu v Olomouci. Skupina Horton International dále působí v téměř 40 zemích celého světa. Budeme potěšení, pokud se nás obrátíte a budeme pro Vás partnerem při realizaci kroků směřující k Vašemu rozvoji.


ANF DATA

 

ANF DATA spol. s r.o. nabízí komplexní počítačové služby (projekty softwarových řešení, systémová integrace, systémový support, dodávky hardwaru, poradenství, školeni) tak, aby byla pro zákazníky kompetentním partnerem v oblasti informatiky a firemní organizace. Firma je v České republice zaměřena především na obchodní společnosti, peněžní instituce a státní úřady. Do zahraničí dodává především software pro datovou komunikaci. Mezi zákazníky firmy patří mnoho renomovaných firem v České republice i v zahraničí.


ČEKIA

Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA) je přední tuzemský poskytovatel databází firem a ekonomických informací. Za více než deset let existence se její působení vyprofilovalo do pestré nabídky informačních produktů a služeb s přidanou hodnotou. Orientuje se zejména na získávání hospodářských informací o českých podnicích a jejich poskytování prostřednictvím informačních technologií, čímž pokrývá potřeby stále více žádaného podnikového a konkurenčního zpravodajství (Business and Competitive Intelligence). Kromě firemní databáze MAGNUS vytváří sektorové analýzy, provozuje zpravodajský server iPOINT (www.ipoint.cz) zaměřený na oblast investování a působí v oblasti finančního vzdělávání.

ČEKIA je ve vlastnictví společnosti Bisnode.


ČSOB

ČSOB působí na dvou národních trzích - českém a slovenském. Jsme největší bankou ve střední Evropě (měřeno celkovou hodnotou aktiv) a přední poradenskou bankou zaměřenou na správu aktiv v České republice.

Naší vizí je být vedoucí bankopojišťovací skupinou na českém trhu, vybudovanou na významné a stabilní retailové franšíze. Naším cílem je efektivně poskytovat finanční služby svým klientům podle jejich potřeb a s využitím své současné pozice zajišťovat rostoucí a udržitelný výnos svým akcionářům. Chceme si udržet svou nynější silnou pozici i v segmentu korporátních klientů a na finančních trzích.


Mediální partneři

Inovace.cz

- centralizuje přístup ke všem informacím souvisejících s problematikou inovací v České republice

- je centrální českou platformou pro vzájemné kontaktování a komunikaci všech subjektů se vztahem k inovacím a inovačnímu podnikání

- je praktickým průvodcem nejen v začátcích podnikání, ale také v procesech inovačního podnikání 


 Science Week


 


Český rozhlas Leonardo

Český rozhlas Leonardo je digitální a internetová stanice zaměřená na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny. V našem programu najdete diskuse na aktuální témata, rozhovory s osobnostmi české vědy, specializované magazíny i hudební pořad. Každý všední den nabízíme přehled aktuálního dění. Kromě toho přebíráme to nejlepší z ostatních stanic Českého rozhlasu.


Medical Tribune

Nakladatelství Medical Tribune CZ, s. r. o. vzniklo v roce 2001 z původního Mezinárodního medicínského nakladatelství založeného v Praze v roce 1999.
Dnes je Medical Tribune CZ, s. r. o. součástí jednoho z předních německých nakladatelských domů Süddeutsche Verlag a jeho dceřiné společnosti Medical Tribune Group. Již několik desetiletí rozvíjí Medical Tribune Group svou činnost - v čele s vydáváním týdeníku Medical Tribune - v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Japonsku, v posledních letech i v Polsku, Maďarsku a České republice. Medical Tribune CZ, s. r. o. se specializuje především na vydávání odborných lékařských časopisů a postupně i monografií, jakož i edukačních materiálů pro lékaře i pacienty.


Stalose.cz


 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn