Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

E

E. coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně...

ebola

Ebola (též krvácivá horečka Ebola) je virové onemocnění ze skupiny...

ekosystém

Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry),...

elastin

Elastin je nerozpustný skleroprotein, jehož jméno je odvozeno od jeho elastických...

electroporation

elektroforéza

Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení...

elektrostatické zvlákňování (electrospinning)

využívá elektrického napětí k vytvoření velmi hladkých mikro nebo nanovláken z tekutiny

endocytóza

Endocytóza je proces, kterým buňky absorbují materiál (molekuly nebo i jiné...

endokanabinoidy

Endokanabinoidy jsou lipidy ze skupiny kanabinoidů, které si podle potřeby přirozeně produkuje organizmus...

endonuclease

endoplazmatické retikulum

Endoplazmatické retikulum (ER) je soustava vzájemně propojených miniaturních...

enzymy

Enzymy jsou jednoduché či složené bílkoviny s katalytickou aktivitou. Určují povahu i...

epigenetika

Epigenetika je v moderním slova smyslu vědní podobor genetiky, který studuje změny v...

epitel

Epitelová tkáň (epitel, krycí tkáň) je tkáň tvořená buňkami,...

epitop

Epitop neboli antigenní determinant je konkrétní oblast antigenu, na kterou se...

estrogeny

Estrogeny jsou skupinou steroidů, primárně představují ženské pohlavní hormony, ale v...

ethen

Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším...

eukaryonts

eukaryotická buňka

Eukaryotická buňka (eucellula) je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež...

euploidie

Euploidie znamená, že se v dané buňce nachází celočíselný násobek...

exocytóza

Exocytóza je proces, kterým buňky uvolňují (nebo vyvrhují) větší...

Exom

Jako exom je označována ta část genomu, která je složena pouze z exonů. Jde tedy o tu část genomu, která se přímo...

exonuclease

exony

Exony jsou úseky mRNA, které jsou v konečném důsledku použity jako matrice pro syntézu...

Exostóza

Exostóza je abnormální (patologický) útvar vyskytující se na...

exprese genu

Exprese genu (také genová exprese) je proces, kterým je v genu uložená informace...


OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn