Hlavní stranaMůj biotech segmentDodavatelé služeb

Dodavatelé služeb

 

Podrobnější dělení segmentu:

Na počátku 21tého století se začínají slibné vize biotechnologie stávat skutečností, uplatnění nachází ve stále dalších a dalších průmyslových oborech a ovlivňuje běžný život mnoha lidí. Definice biotechnologie se postupně z původní úzké coby genetické inženýrství a monoklonálních protilátek změnila na širší technologii přírodních věd, která umožňuje objevy a vývoj široké škály produktů.

Rostoucí dopad biotechnologie na společnost a ekonomii je doprovázen rozšiřováním znalostí, nástrojů, metod a strategií, které se uplatňují při výzkumu a vývoji biotechnologií. Tyto nástroje se využívají ve všech oblastech aplikované biotechnologie jako je zdravotnictví, chemický průmysl, potravinářský a zemědělský sektor, průmysl odpadového hospodářství, výzkumné vybavení a materiály.

Biotechnologie je založena především na identifikaci, analýze, pochopení a modifikaci genetické informace žijících organismů, která je uložena v molekulách DNA, K tomuto účelu se využívá řada různých metod známých jako “genetické inženýrství”. Jakmile se získá kompletní sekvence molekuly DNA, je třeba identifikovat funkci této sekvence. Biologická data se ukládají do mezinárodních databází, které zahrnují databáze obsahující sekvence DNA a proteinů, databáze zabývající se identifikací genů, databáze klasifikace proteinů a jejich sekvencí, dále pak databáze s informacemi o trojrozměrné struktuře biomolekul, atd. Takže genomika a proteomika spoléhají na schopnosti zpracování obrovských množství dat a informační technologie se tedy pro moderní biotechnologii stala nepostradatelnou. Specifika pro získávání dat z těchto databází se vyvíjejí po celém světě.
Nová disciplína, bioinformatika, vznikla na rozhraní mezi biologií a informatikou. Bioinformatika využívá biologická data a znalosti uložené v počítačových databázích, které doplňují metody informatiky za účelem dospět k nové biologické znalosti. Novou výzvu pro vědeckou komunitu a průmysl představuje nanotechnologie.

Nanotechnologie se často popisuje jako nová technologická revoluce a i když jsou její produkty zatím vzácné, její potenciál se považuje jako ohromný a předpokládá se jeho výrazný dopad na prakticky všechny aspekty ekonomie a společnosti. Současné aplikace využívají exitující znalosti, aby se tak získaly nárůst výhod oproti existujícím výrobkům, ale ve středně dlouhém až dlouhém časovém horizontu by mělo dojít k výraznému vylepšování stávajících aplikací nebo vývoji zcela nových. Takto vzniknou nové příležitosti pro růst a vývoj bohatství, dále pak esenciální příspěvek nutný k tomu, aby bylo možné se vypořádat s globálními a environmentálními změnami.

Záznamy v databázi k segmentu Dodavatelé služeb:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn