Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Možná léčba Downova syndromu s pomocí látky obsažené v zeleném čaji
Kredit: Mopic - Fotolia.com

Možná léčba Downova syndromu s pomocí látky obsažené v zeleném čaji

25.7.2016: Downův syndrom je pravděpodobně nejznámější z genetických syndromů způsobených abnormálním počtem chromozomů – nadpočetným chromozomem 21. Je to nejčastější chromozomální aberací podmíněná příčina opožděného psychomotorického vývoje vůbec. Geny uložené na chromozomu 21 jsou v buňkách přítomné ve třech kopiích, což způsobuje narušení potřebné rovnováhy jejich exprese. Z tohoto úhlu pohledu jsou to právě správně fungující geny z chromozomu 21, které jsou buňkou využívány (exprimovány) v nadměrném množství, které díky vzniklé nerovnováze způsobí...

Novinky z českých biotechnologií

Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela prof. Soňa Nevšímalová z 1. LF UK

Kredit: Sashkin - Fotolia.com

8.6.2016: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy...

Zpravodajství

Chytré biocihly změní budovy v důmyslné bioreaktory

Kredit: brelsbil - Fotolia.com

29.7.2016: V dnešní době se objevuje celá řada „chytrých“ technologií. A málokdo by k nim počítal cihly. Na Západoanglické univerzitě v Bristolu ...

Informujeme Vás - doporučujeme

Slovensko v čele EU

Kredit: Mopic - Fotolia.com

21.7.2016: Od 1. července t.r. je v čele EU Slovensko. Zažívá tak své první předsednictví, a nutno dodat, že v nelehké době. EU aktuálně čelí mnoha výzvám, počínaje vystoupením Spojeného království jako...

Mezinárodní spolupráce

Innovative Hard and Wear Resistant Chromium Coating Modified With Nanodiamonds

Kredit: EEN

27.7.2016: A Bulgarian research institute with more than 50 years' experience in R&D of specialised products has developed a new technology for applying modified galvanic chromium coating. The main advantage is...

České A mezinárodní události

Gate2biotech - Představení biotechnologického portálu

Gate2biotech

Gate2Biotech, který má status oficiálního portálu českých biotechnologií, je určen zejména pro biotechnologické firmy, dodavatele, investory, ale také instituce, studenty a širokou veřejnost. Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie..

 • sdružujeme biotech komunitu
 • vydáváme biotech ročenku
 • kompletujeme databáze
 • sledujeme aktuální dění
 • dáváme prostor inovativním nápadům
 • hledáme půdu pro investory
 • děláme celosvětovou osvětu
OPPI, MPO, EU


CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn