Hlavní stranaMůj biotech segmentŽivočišná biotechnologie

Živočišná biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Hlavními aplikacemi biotechnologie na chov a šlechtění hospodářských zvířat jsou diagnostika, produkce transgenních zvířat, výživa a zdraví zvířat.

Diagnostické a analytické přístupy se používají při rozmnožování zvířat za účelem identifikace fenotypových, fyziologických nebo biochemických vlastností, kterých by bylo možné využít jako vhodné cíle chovatelských programů.

Tyto analytické metody lze rovněž využít k dokazování původu a paternity zvířat. Ve srovnání s tradičními metodami, analýza a diagnostika založená na biotechnologii jsou mnohem účinnější, není třeba velkého množství vzorků a výsledky se získávají rychleji.

Záznamy v databázi k segmentu Živočišná biotechnologie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn