Hlavní stranaO nás

O nás

 

Mise Gate2Biotech

Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Mapuje vše nové v oboru biotechnologií.

Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení technologických problémů, s nimiž se potýkají a také zde mohou prezentovat nabídku svých služeb potenciálním partnerům z česka i zahraničí.

Portál Gate2Biotech slouží jak most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Začleňuje úřady a podpůrné organizace zaměřené na podporu transferu inovativních technologií do jednotné komunikační platformy českých a světových biotechnologií.

Jako zprostředkovatel informací poutá pozornost k oblasti biotechnologií a podpoře jejich aplikací a transferu do praxe.

Zároveň funguje jako nástroj k motivaci nepodnikatelské odborné veřejnosti (zejm. vědců a studentů) směrem k inovačnímu podnikání či aplikovanému výzkumu.


Portál Gate2Biotech je rozdělen do sekcí věnovaných:

 • Českým biotechnologickým firmám
 • Českým výzkumným institucím a projektům v oblasti biotechnologií
 • Potenciálním a  současným podnikatelům v oblasti biotechnologií
 • Potenciálním investorům do českých biotechnologií
 • Vzdělávání, kurzům, rozvoji lidských zdrojů a pracovním příležitostem
 • Současným novinkám na poli biotechnologií se zaměřením na Českou republiku


Gate2Biotech definuje pojem biotechnologie následovně:

"Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití."

Biotechnologické disciplíny lze klasifikovat podle různých kategorií. Poměrně běžná je klasifikace na základě oblasti ve které je použit výsledný biotechnologický produkt. Rozlišuje se tak:

Červená biotechnologie
biotechnologie využívaná v lékařství a farmacii. Příkladem mohou být uvedené bakterie produkující antibiotika nebo lidský insulin či rekombinantní adenoviry používané v genové terapii.
Bílá biotechnologie (často rovněž šedá)
biotechnologie aplikovaná při průmyslové výrobě chemických látek. Výhodou použití živých organismů nebo enzymů v průmyslové výrobě je většinou lepší ekonomie výroby a prospěch pro životní prostředí v podobě menšího množství odpadu.
Zelená biotechnologie
biotechnologie používaná v zemědělství. Příkladem mohou být bakteriální kmeny používané ke kompostování nebo uvedené transgenní plodiny.

Zdroj: www.wikipedia.com


 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn