Hlavní stranaMůj biotech segmentPrůmyslová biotechnolgie

Průmyslová biotechnolgie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Průmyslová biotechnologie zahrnuje praxi využívání buněk k výrobě produktů užitečných v průmyslu. Enzym je protein, který katalyzuje nebo urychluje chemickou reakci.

Hlavní výhodou enzymů ve srovnání s dalšími katalyzátory je jejich sterio- regio- a chemoselektivita a specifita. Biotechnologické procesy mohou mít potenciál v produkci energie, zvláště pak v náhradě obnovitelných rostlinných biomas využívaných jako zdroj potravy, To bude záviset na schopnosti enzymů degradovat celulózu rostlinné biomasy a na vytvoření metod, jak recyklovat nebo likvidovat spotřebovanou biomasu.
V biotechnologii chemického a farmaceutického průmyslu se hojně využívá fermentačních pochodů, biotransformace perkurzorů a biosyntéza léčiv rekombinantními organismy. Příklady fermentace a biotransformace, které se provádí v průmyslovém měřítku jsou produkce aminokyselin, léčiv a jejich prekurzorů, potravin a kosmetiky, agrochemikálií a rozličných dalších chemikálií. Biotechnologické procesy se používají téměř exkluzivně k syntéze speciálních jemných chemikálií vysoké hodnoty pro asymetrickou syntézu chirálních látek.
V nápojovém a potravinovém průmyslu se biotechnologie již široce využívá, a to především v krocích, které vyžadují enzymy a mikroorganismy. To zahrnuje zejména průmysl mléčných výrobků, produkci syrových uzenin, pečení, výrobu alkoholických nápojů, přídavků do potravin jako např. vitamíny, aminokyseliny či organické kyseliny a přípravu enzymů. Navíc se biotechnologie uplatňuje stále více v analýze potravin. Tradičně se k produkci enzymů využívají bakterie, kvasinky a houby. Aplikace biotechnologických procesů si získává celosvětovou pozornost i v papírenském průmyslu. Ve většině případů se aplikují kombinace biotechnologie, chemických a fyzikálních postupů. Důležité příklady zahrnují např. následující: biopulpace dřevěných hoblin (pomocí hub), vylepšování odvodňovacích vlastností, odbarvování.

V textilním průmyslu se biotechnologické postupy mohou aplikovat na následující procesy: předmývání látek, srážení škrobu, bio-barvení při zpracování denimových látek, zlepšování fixace barvy ve vláknech, modifikace povrchu dalších vymývatelných produktů. Potenciál pro aplikaci biotechnologie v kožedělném oboru spočívá v enzymatickém odstranění chlupů, konverzi odpadních látek z produkce kůže na látky, které lze využít ještě dále.

Záznamy v databázi k segmentu Průmyslová biotechnolgie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn