Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

biochemie

Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou například cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly.

Bouřlivý rozvoj biochemie a molekulární biologie má velký význam pro medicínu (klinická biochemie), zemědělství, průmysl, ochranu životního prostředí a další obory lidské činnosti.

Výzkumníci v biochemii používají samozřejmě specifické postupy vlastní biochemii, ale stále více je kombinují s technikami a postupy z genetiky, molekulární biologie a biofyziky. Nikdy totiž neexistoval ostrý předěl těmito disciplínami z hlediska obsahu a techniky. V současné době pojmy molekulární biologie a biochemie jsou téměř zaměnitelné.biochemistry

Biochemistry, sometimes called biological chemistry, is the study of chemical processes in living organisms, including, but not limited to, living matter. Biochemistry governs all living organisms and living processes. Much of biochemistry deals with the structures and functions of cellular components such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids and other biomolecules —although increasingly processes rather than individual molecules are the main focus.

Rapid development of biochemistry and molecular biology is of great importance for medicine (clinical biochemistry), agriculture, industry, environmental protection and other fields of human activity.

Researchers in biochemistry use specific techniques native to biochemistry, but increasingly combine these with techniques and ideas from genetics, molecular biology and biophysics. There has never been a hard-line between these disciplines in terms of content and technique. Today the terms molecular biology and biochemistry are nearly interchangeable.

Schéma vztahu mezi biochemií, genetikou a molekulární biologií.
Schematic relationship between biochemistry, genetics and molecular biology.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn