Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

biotechnologie

Biotechnologie jsou technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívají se v zemědělství, potravinářství a medicíně. Jedná se především o využívání nižších organizmů.

Existuje mnoho definic, z nichž nejvýstižnější se zdá tato formulovaná Organizací spojených národů v Dohodě o biologické diverzitě:

„Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití.“

Biotechnologie uplatňuje např. při úpravě odpadů a organických materiálů, k remediaci znečištěné zeminy (bioremediace). Široké uplatnění nalézá v elektronice a také v medicíně např. při výrobě antibiotik (penicilinu), některých aminokyselin apod. Intenzivně se rozvíjejícím odvětvím biotechnologie jsou genetické manipulace.biotechnology

Biotechnology is a field of applied biology that involves the use of living organisms and bioprocesses in engineering, technology, medicine and other fields requiring bioproducts. Biotechnology also utilizes these products for manufacturing purpose, e.x. bioremediation, drugs, medical devices,...

The United Nations Convention on Biological Diversity defines biotechnology as:

"Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use."

Biotechnology draws on the pure biological sciences and in many instances is also dependent on knowledge and methods from outside the sphere of biology.


A rose plant that began as cells grown in a tissue culture.
Rostlina růže, která byla vypěstována z buněk na tkáňové kultuře.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn