Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

buněčné dělení

Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných.

Jednobuněčné organizmy se díky buněčnému dělení rozmnožují, mnohobuněčné organizmy jím zvyšují množství buněk ve svém těle. U prokaryotických organizmů (bakterie a archea) však probíhá odlišně od ostatních organizmů (tzv. eukaryot).

Často se rozlišuje několik typů dělení podle osy, v níž probíhá:

 • nepravidelné binární dělení — u améb, osa dělení není vždy stejná, je však vždy kolmá na dělící se jádro,
 • podélné dělení — u bičíkovců (Euglena), cytoplazma se dělí podélně, odpředu dozadu,
 • příčné dělení — u nálevníků (Paramecium), cytoplazma se dělí příčně mezi dvěma jádry.

Buňky prokaryot, tedy bakterií a archeí, se obvykle dělí binárním dělením. Při binárním dělení se buňka nejprve prodlouží na dvojnásobnou délku a replikuje svou DNA, načež se uprostřed začne vytvářet septum (přehrádka složená z dvou membrán a základu buněčné stěny). Septum vždy vzniká růstem dvou přepážek od protilehlých stran buňky do jejího centra, kde se obě části spojí. Při tomto procesu se uplatňují různé enzymy (např. transpeptidázy).

Buněčné dělení eukaryot probíhá odlišně než u prokaryot. Rozlišuje se mitóza, která se uplatňuje při běžném dělení somatických (tělních) buněk, a meióza, díky níž vznikají pohlavní buňky.cell division

Cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells.

Cell division is usually a small segment of a larger cell cycle. This type of cell division in eukaryotes is known as mitosis, and leaves the daughter cell capable of dividing again. The corresponding sort of cell division in prokaryotes is known as binary fission. In another type of cell division present only in eukaryotes, called meiosis, a cell is permanently transformed into a gamete and may not divide again until fertilization. Right before the parent cell splits, it undergoes DNA replication.

Tři základní typy buněčného dělení.
Three types of cell division.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn