Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, že ... Jak psát životopis

Jak psát životopis

Datum: 8.11.2006 

To co nepochybně rozhoduje o pozvání na pohovor týkající se potenciálního zaměstnání je Vámi zaslaný životopis neboli Curriculum Vitae (velice často se v inzerátech objevuje zkratka CV). Proto je nezbytné jeho důkladné sepsání, kterému je třeba věnovat více než jeden večer. Nejen samotnému obsahu, ale i formě je potřeba věnovat náležitou pozornost. Rozlišujeme 3 základní typy životopisů a každý z nich je vhodný pro jiného uchazeče a pro jiné zaměstnání. #img_275#.<> • Pro čerstvé absolventy, kteří shání své první zaměstnání je nejvhodnější funkční životopis, kdy je kladen důraz na schopnosti, získané dovednosti a přednosti uchazeče. • Chronologický životopis zaznamenává údaje o studiu a praxi uchazeče v obrácené časové posloupnosti (tedy od posledního k prvnímu). • Jednostránkový životopis je vhodný k popsání dosavadní kariéry. Je doporučován pro uchazeče na manažerské pozice a pro ty, kteří hledají zaměstnání na dobu určitou či přímo svobodné zaměstnání. Je nutné si uvědomit, že nám nepostačí pouze jedna varianta životopisu. Dle výzkumů věnuje zaměstnanec personálního oddělení průměrně 20 vteřin každému životopisu, proto je nutné, aby životopis byl stručný, výstižný, ale také, aby odpovídal přání inzerenta. Ať už se jedná o jazyk, formu a v neposlední řadě se Vaše šance na úspěch zvyšuje pokud Vámi zaslaný životopis obsahuje „klíčová slova“ uvedená v inzerátu. ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŽIVOTOPISU: 1. osobní údaje 2. informace o dosaženém vzdělání 3. popis praxí, stáží, brigád 4. dovednosti a osvědčení 5. zájmy 6. případně přílohy 7. doporučení, pokud existují 10. kontaktní údaje Je vhodné zahrnout kontaktní údaje do záhlaví a zápatí, které bude na každé straně životopisu. Uveďte ta kontaktní spojení, která považujete za podstatná. Je třeba rozlišit, který telefon či mail je domů nebo adresu přechodného bydliště či trvalého bydliště. Uvádějte takový mail, který pravidelně čtete. --- Příklad: Ing. Barbora Malá U Letiště č. p. 103 194 00 Praha 9 -Hloubětín tel. privat: +420 987 654 321 mobil: +420 123 456 789 e-mail: b.mala@seznam.cz 2. osobní údaje Údaje týkající se rodinného a zdravotního stavu, národnosti, data a místa narození nebo věku sdělovat nemusíte, záleží na Vás. Zaměstnavatel však nemá právo je požadovat. 3. informace o dosaženém vzdělání Doporučuje se uvádět nejvyšší dosažené vzdělání, s názvem oboru, s dobou a místem studia. Čerství absolventi mohou zmínit téma závěrečné práce, pokud se vztahuje k oboru či dané problematice. Popřípadě je možné blíže specifikovat předměty státnicové zkoušky. Hodnocení není třeba uvádět. 4. popis praxí, stáží a brigád Opět stejně jako u vzdělání platí, že nejdříve uvádíme poslední popř. současnou stáž či brigádu. Velká pozornost by měla být věnována popisu jednotlivých praxí, zahrnující název firmy, v jaké oblasti firma pracuje, popis Vaší pozice, náplň práce a odpracovanou dobu. 5. osvědčení a dovednosti Zde by měly být uvedeny veškeré schopnosti, kterými uchazeč disponuje a které jsou relevantní vzhledem k zaměstnání. Určitě by se zde měly vyskytnout • jazykové znalosti s označením úrovně, popř. získané certifikáty • manuální dovednosti jako odborné osvědčení, řidičský průkaz • práce s počítačem • úspěšně absolvované kurzy a školení Hodnocení úrovně jazykových znalostí dle EU: A1 Osoba dokáže sama sebe představit a zeptat se na základní informace osobního rázu, tzn. na rodinu, všední věci apod. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Při jednoduchém rozhovoru, kdy druhá osoba mluví pomalu a zřetelně, mluví mluvčí úrovně A1 bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat. A2 Mluvčí na této úrovni rozumí komunikaci, která se vztahuje na jeho bezprostřední okolí a základní aktivity. Konverzuje o jeho rodině, nakupování, práci. Umí popsat své nejzákladnější potřeby a bezprostřední okolí. Jeho komunikace je spíše jednoduššího charakteru. B1 Osoba na úrovni B1 je schopna komunikovat o běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Dokáže aktivně mluvit během situací, které ho mohou nastat během návště cizích zemí. Píše jednoduché, ale souvislé texty o tématech, které zná nebo která ho zajímají. Mluvčí umí popsat své běžné prožitky a cíle, umí zdůvodnit své názory a postoje . B2 Mluvčí s úrovní B2 vede rozhovor s rodilým mluvčím. Dokáže napsat podrobné texty z širší oblasti konverzačních témat, vysvětlit stanovisko a srovnat výhody a nevýhody. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů i s abstraktními tématy. Může vést i diskuzi ve svém oboru. C1 Používá jazyk flexibilně, komunikuje o společenských, profesních i akademičtějších tématech. Tvoří srozumitelné, uspořádané texty o složitých tématech, ovládá kompozici textových útvarů. Rozumí náročným i dlouhým textům. Vyjadřuje se plynně, bez zjevného dlouhého hledání slov. C2 Mluvčí této úrovně se vyjadřuje aktivně, spontánně, rozlišuje i jemnější významové rozdíly a složité situace. Rozumí téměř všemu, co čte nebo co slyší. Dokáže shrnout informace z nejrůznějších zdrojů jak psaných tak mluvených a vysvětlí je v logicky uspořádané formě. 6. zájmy Zde stručně uveďte své zájmy a způsob trávení volného času. Nezabíhejte do zbytečných podrobností. 7. podpis Životopis na závěr vlastnoručně podepište. 8. přílohy Přílohy nejsou povinnou součástí životopisu, záleží na požadavcích zaměstnavatele. K nejčastěji vyskytujícím se přílohám patří aktuální fotografie nebo kopie dokladů o vzdělání. Je třeba myslet na to, zejména pokud životopis odesíláte mailem, že ne všichni používáme stejné uživatelské programy a stejný software. Nepoužívejte neobvyklý typ písma, neobvyklé programy či formu. Většina zaměstnavatelů požaduje k životopisu i průvodní dopis. V něm určitě uvádějte datum a název tisku popřípadě internetového portálu, ve kterém jste nabídku našli.
58

Komentáře / diskuse

Hanča: Jak to chodí na pohovoru, jak napsat životopis a jak hledat práci? (03.09.14 04:44)

Ahoj, manžel hledá aktuálně práci, posílá životopisy na všechny strany, na internetu hledal rady o všem, co s tím souviselo - jak vylepšit životopis, co říkat, jak se chovat a tak. Zajímavý článek o tom, jak to dneska chodí u zaměstnavatelů našel tady: http://www.erada.cz/?cat=313 . Je to asi pravda, myslím, že tak nějak to opravdu dneska chodí. Odtamtud má i naučené, co a jak říkat a napsal podle toho i svůj nejlepší životopis. (reagovat)


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn