Hlavní stranaZaměstnáníNabídky

Zaměstnání - Nabídky

 

Výkonný ředitel / výkonná ředitelka

Typ práce: hlavní pracovní poměr

Společnost Enantis s.r.o. zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti moderních biotechnologií hledá nového výkonného ředitele, schopného společnost nejen efektivně vést, ale i dlouhodobě rozvíjet. Výkonný ředitel hraje v Enantis rozhodující roli při formulování strategického plánu rozvoje společnosti. Výkonný ředitel se bude starat o každodenní provoz společnosti a zajistí klíčové spojení mezi majiteli a zaměstnanci společnosti, tj. výkonný ředitel bude odpovědný za dosažení cílů dohodnutých s majiteli. Bude úzce bude spolupracovat s vedoucími pracovníky zodpovědnými za jednotlivé oblasti „R&D”, „pharma&cosmetics“ a „business development“. Enantis vítá žádosti jak od kandidátů s předchozí praxí z oblasti biotechnologií, tak od těch, kteří mají zkušenost z vedoucí pozice v jiné oblasti. Firma: Enantis je dynamická biotechnologická společnost zaměřená na inovace v oblasti proteinového inženýrství. Naším cílem je zlepšovat funkční vlastnosti proteinů a zvyšovat jejich potenciál pro využití v biomedicíně a biotechnologiích. Portfolio tvoří vlastní produkty, smluvní výzkum pro přední biotechnologické společnosti, národní a evropské výzkumné granty. Interdisciplinární tým firmy Enantis je zapojen do zajímavých výzkumných projektů, které přispívají k řešení společenských výzev v oblasti zdravotnictví. S využitím vlastní patentované platformy jsme vyvinuli stabilní růstový faktor FGF2 pro kultivaci kmenových buněk (celosvětově distribuovaný a licencovaný produkt), hojení chronických ran (v preklinické fázi testování), kosmetiku (produkt na trhu) a budoucí použití pro výrobu kultivovaného masa. V současné době uvádíme na trh další růstové faktory a vyvíjíme nové molekuly s využitím vlastních softwarových nástrojů, které následně patentujeme a komercializujeme. Další informace o společnosti naleznete na adrese www.enantis.com.

Firemními hodnotami jsou rovnost a spravedlnost v jednání se zaměstnanci, podpora jejich osobního a profesního růstu. Spokojenost zaměstnanců je pro Enantis vysokou prioritou. Usilujeme o zajištění růstu naší společnosti založeném na inovacích, s důrazem na ochranu životní prostředí, a vytvářením vysoce kvalifikovaných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Chceme svojí činností podpořit prosperitu Jihomoravského kraje a České republiky, přispět k řešení významných společenských problémů.

Očekávané odpovědnosti výkonného ředitele:

 • pozitivně vést, motivovat a podporovat interdisciplinární a mezinárodní tým 15-20 zaměstnanců
 • vytvářet strategický plán společnosti s měřitelnými cíli a v souladu s vizí diskutovanou s majiteli • dohlížet na naplňování standardů kvality produktů a služeb společnosti a dodržování termínů v rámci projektů výzkumu a vývoje
 • připravovat roční rozpočty a analyzovat možná rizika firemních aktivit a podávat zprávu o jejich stavu majitelům firmy
 • aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti s cílem zvýšit a diverzifikovat příjmy společnosti
 • podporovat spolupráci s firemními partnery a navazovat nové obchodní a vědecké kontakty s cílem kontinuálně rozšiřovat portfolio služeb a produktů společnosti Enantis
 • reprezentovat společnost na mezinárodních veletrzích, konferencích a dalších veřejných setkáních
 • dohlížet na dodržování správných postupů a etických pravidel společnosti

Požadujeme:

 • schopnost vést lidi a jednat s nimi s empatií a respektem (předchozí zkušenost ve vedoucí pozici)
 • proaktivní přístup k práci, kreativitu a schopnost strategického myšlení – kandidát by měl být schopen převést strategii společnosti do podoby relevantních výsledků (produktů a služeb)
 • dobré manažerské dovednosti a dostatečné zkušenosti s řízením každodenních operací
 • schopnost efektivně organizovat práci sobě i ostatním, delegovat odpovědnosti a řešit problémy
 • dobrou znalost finančního řízení a plánování – kandidát musí být schopen analyzovat finanční informace, aby mohl předkládat doporučení a rozhodnutí majitelům společnosti
 • vynikající komunikační schopnost (v českém a anglickém jazyce)
 • dobré prezentační dovednosti

Výhodou (nikoliv nezbytnou podmínkou):

 • předchozí zkušenost z firmy zaměřené na inovace, výzkum a oblast přírodních věd
 • přehled a znalost oboru biotechnologie
 • předchozí zkušenosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • předchozí zkušenosti s financováním projektů formou výzkumných grantů

Kontakt: Mgr. Milada Poledňáková (polednakova@enantis.com)

Jsme připraveni poskytnout podrobné informace o společnosti a nabízené pozici.

Vloženo: 14.6.2024

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn