Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

DNA

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Je hlavní složkou tzv. chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

DNA je biologická makromolekula – polymer v podobě řetězce nukleotidů. Nukleotidy jsou vždy složeny z cukru deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné ze čtyř nukleových bází. Informační funkci mají právě báze, jimiž může být adenin (A), guanin (G), cytosin (C) nebo thymin (T). První dvě patří mezi puriny, zbylé mezi tzv. pyrimidiny.DNA

Deoxyribonucleic acid (DNA) is a nucleic acid that contains the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms (with the exception of RNA viruses). The DNA segments that carry this genetic information are called genes, but other DNA sequences have structural purposes, or are involved in regulating the use of this genetic information. Along with RNA and proteins, DNA is one of the three major macromolecules that are essential for all known forms of life.

DNA is a linear polymer macromolecule composed from four monomeric units called nucleotides. They are connected by ester bond between phosphoric acid and hydroxyl of the sugar deoxyribose. Stable form is represented by double helix where two opposite running chains are bond through base pairing adenine (A) with thymine (T) and guanine (G) with cytosine (C). The sequence of bases forms a genetic code.

Animace otáčejícího se prostorového modelu dvoušroubovice B-DNA.
Animation of rotating three-dimensional model B-DNA double helix.


Struktura dvoušroubovice DNA.
The structure of the DNA double helix.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn