Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

chloroplast

Chloroplast je zelená buněčná organela patřící mezi plastidy. Je velmi bohatý na membrány a probíhá v něm fotosyntéza, tj. přeměna sluneční energie na chemickou energii a její ukládání do sacharidů a jiných organických látek.

Chloroplast může být ve fotosyntetizující eukaryotní buňce jeden nebo i tisíce, mají rozmanité tvary i velikosti. Nejčastěji jsou ale ve tvaru elipsoidu o velikosti okolo 5 µm. Vnější obálku tvoří silně prostupná vnější membrána a téměř nepropustná vnitřní membrána, které odděluje poměrně úzký mezimembránový prostor. Uvnitř se nachází stroma, které obsahuje kromě velkého množství enzymů i tzv. chloroplastovou DNA (cpDNA), RNA a ribozómyThylakoidy tvoří třetí soustavu membrán, která vypadá jako shluk mincovitých váčků poskládaných na sebe do sloupců, tzv. grana, a pospojovaných můstky, tzv. stromálními thylakoidy. Chloroplast běžně obsahuje 10 - 100 gran.chloroplast

Chloroplasts are organelles found in plant cells and other eukaryotic organisms that conduct photosynthesis. Chloroplasts capture light energy to conserve free energy in the form of ATP and reduce NADP to NADPH through a complex set of processes called photosynthesis.

Chloroplasts are green because they contain the chlorophyll pigment. Chloroplasts are members of a class of organelles known as plastids.

Chloroplasts are observable as flat discs usually In land plants, they are, in general, 5 μm in diameter and 2.3 μm thick. The chloroplast is contained by an envelope that consists of an inner and an outer phospholipid membrane. Between these two layers is the intermembrane space. The material within the chloroplast is called the stroma and contains one or more molecules of small circular DNA. It also contains ribosomes. Within the stroma are stacks of thylakoids, the sub-organelles, which are the site of photosynthesis. The thylakoids are arranged in stacks called grana (singular: granum).  A thylakoid has a flattened disk shape.

Stavba chloroplastu.
The structure of a chloroplast.


Chloroplasty.
Chloroplasts.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn