Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

kataláza

Kataláza (též katalasa) je běžný enzym vyskytující se téměř ve všech živých organismech vystavených kyslíku. Funguje jako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Kataláza má jedno z nejvyšších čísel přeměny ze všech enzymů. Jediná molekula katalázy může převést na vodu a kyslík miliony molekul peroxidu vodíku za sekundu.

Kataláza je tetramer čtyř polypeptidových řetězců, každý je složen z více než 500 aminokyselin. Obsahuje čtyři porfyrinové hemové (železnaté) skupiny, které umožňují enzymu reagovat s peroxidem vodíku. Optimální pH pro lidskou katalázu je okolo 7 a rozmezí maxima funkce je skutečně široké (míra reakce se znatelně nemění v rozmezí pH 6,8 až 7,5). Optimum pH pro jiné katalázy se pohybuje mezi 4 a 11 v závislosti na druhu. Také optimální teplota se liší podle druhu.catalase

Catalase is a common enzyme found in nearly all living organisms exposed to oxygen. It catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen. It is a very important enzyme in reproductive reactions. Likewise, catalase has one of the highest turnover numbers of all enzymes; one catalase molecule can convert millions of molecules of hydrogen peroxide to water and oxygen each second.

Catalase is a tetramer of four polypeptide chains, each over 500 amino acids long. It contains four porphyrin heme (iron) groups that allow the enzyme to react with the hydrogen peroxide. The optimum pH for human catalase is approximately 7, and has a fairly broad maximum (the rate of reaction does not change appreciably at pHs between 6.8 and 7.5). The pH optimum for other catalases varies between 4 and 11 depending on the species. The optimum temperature also varies by species.

Kataláza.
Catalase.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn