Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

posttranslační modifikace

Posttranslační modifikace, též potranslační, modifikace kovalentní struktury bílkovin, které probíhají po ukončení synthesy peptidového řetězce na ribosomu. Patří sem zejména

a) modifikace postranních řetězců aminokyselinových zbytků (oxidace cysteinových zbytků za vzniku disulfidových můstků, fosforylace za vzniku fosfoproteinů, hydroxylace zbytků prolinu a lysinu - viz kolagen, připojení oligosacharidů za vzniku O-glykoproteinů);

b) aktivace bílkoviny řízenou proteolysou (odštěpování N-koncového methioninu, pre-sekvencí a pro-sekvencí);

c) připojení prosthetických skupin (biotin, kyselina lipoová, pyridoxalfosfát, hem atd.);

d) připojení kovových iontů (viz metalloproteiny).

Někteří autoři (nepříliš šťastně) do kategorie posttranslačních modifikací zahrnují i změny nekovalentní struktury jako připojení lipidových molekul za vzniku lipoproteinů nebo dokonce konformační změny doprovázející svinování bílkovin. Velmi často také nejsou pojmově oddělovány modifikace kotranslační a posttranslační; obě tyto kategorie pak bývají zahrnovány pod termín modifikace posttranslační.post-translational modifications

Posttranslational modification (PTM) is the chemical modification of a protein after its translation. It is one of the later steps in protein biosynthesis, and thus gene expression, for many proteins.

mRNAalso codes for this amino acid. This amino acid is usually taken off during post-translational modification.

Other modifications, like phosphorylation, are part of common mechanisms for controlling the behavior of a protein, for instance activating or inactivating an enzyme.

Posttranslační modifikace inzulinu
The bottom of this diagram shows the modification of primary structure of insulin, as described.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn