Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

Krebsův cyklus

Krebsův cyklus, též citrátový cyklus, je cyklus trikarboxylových kyselin, hlavní křižovatka anabolických a katabolických cest aerobního metabolismu. Jeho sumární rovnice CH3-CO-SCoA + GDP + Pi + 2 H2O → 2 CO2 + 8 [H] + HSCoA + GTP ukazuje, že vstupním metabolitem je acetyl-CoA, který je za součinnosti molekul vody přeměňován na oxid uhličitý; atomy vodíku (v rovnici značené [H], aktivní vodík) jsou navázány na kofaktory oxidoreduktas (NAD+a FAD).

Následná oxidace redukovaných kofaktorů v dýchacím řetězci umožňuje zisk 11 molekul ATP. Význam citrátového cyklu je především energetický. U eukaryot je lokalisován v mitochondriích.

Za objev cyklu kyseliny citronové obdržel roku 1953 H. A. Krebs Nobelovu cenu.Krebs cycle

The citric acid cycle — also known as the tricarboxylic acid cycle (TCA cycle), the Krebs cycle, or the Szent-Györgyi-Krebs cycle— is a series of chemical reactions which is used by all aerobic living organisms to generate energy through the oxidization of acetate derived from carbohydrates, fats and proteins into carbon dioxide and water. In addition, the cycle provides precursors for the biosynthesis of compounds including certain amino acids as well as the reducing agent NADH that is used in numerous biochemical reactions. Its central importance to many biochemical pathways suggests that it was one of the earliest established components of cellular metabolism and may have originated abiogenically.

Krebsův cyklus
Citric acid cycle


Krebsův cyklus
Citric acid cycle

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn