Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny. Proteosyntéza se skládá ze dvou kroků. V prvním dochází k přepisu (transkripci) genetického kódu DNA do RNA. V druhém dochází k překladu (translaci) kódu z RNA a k tvorbě bílkovin. Transkripce probíhá v buněčném jádru a translace na ribozomech.

Proteosyntéza je zahájena iniciační tRNA. Ta se naváže na malou ribozomální podjednotku a začne pomalu projíždět molekulu mRNA od 5' konce. Jakmile objeví iniciační sekvenci AUG - naváže se a translace začíná. Na další sekvence (kodóny) nasedají další tRNA podle komplementarity bází. Mezi přinesenými aminokyselinami vznikají peptidové vazby. Za tuto část translace - elongaci - je zodpovědná zejména velká ribozomální podjednotka. Jakmile zbývá již jen terminační kodon, je proteosyntéza ukončena a vzniklé polypeptidové vlákno, které může být dále v buňce upravováno na požadovanou bílkovinu.protein biosynthesis

Protein biosynthesis is the process in which cells build or manufacture proteins. The term refers to a multi-step process, beginning with amino acid synthesis and transcription of nuclear DNA into messenger RNA, which is then used as input for translation.

In protein synthesis, a succession of tRNA molecules charged with appropriate amino acids are brought together with an mRNA molecule and matched up by base-pairing through the anti-codons of the tRNA with successive codons of the mRNA. The amino acids are then linked together to extend the growing protein chain, and the tRNAs, no longer carrying amino acids, are released. This whole complex of processes is carried out by the ribosome, formed of two main chains of RNA, called ribosomal RNA (rRNA), and more than 50 different proteins. The ribosome latches onto the end of an mRNA molecule and moves along it, capturing loaded tRNA molecules and joining together their amino acids to form a new protein chain.

Proteosyntéza.
Protein biosynthesis.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn