Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

virus

Virus (virus = latinsky jed) je struktura nacházející se na hranici mezi živým a neživým. Ty nejprimitivnější viry obsahují pouze svoji genetickou informaci ve formě DNA nebo RNA a několik málo proteinů tvořících virový obal. Ty složitější mohou navíc obsahovat 1-2 obalové membrány pocházející z napadené buňky a enzymy, které jim mají usnadnit invazi do buňky a expresi své DNA či RNA. Viry nejsou schopny samostatné existence bez hostitelské buňky, tedy přesněji nejsou schopny se bez hostitelské buňky reprodukovat. Virové částice se nazývají viriony. Věda zkoumající viry se nazývá virologie, která je zahrnována do mikrobiologie.

Některé viry nesou přízvisko -fág a předponu podle organismu, který napadají. Jedná-li se o bakterie nazývají se bakteriofágové, viry napadající sinice se nazývají cyanofágové a recentně byly objeveny i viry napadající velké viry, tzv. virofágové. Některé viry napadají člověka a mohou způsobovat onemocnění. Žádné virové onemocnění nelze léčit antibiotiky. Důvodem podávání antibiotik u těchto onemocnění je předcházení následných takzvaných infekcí, tedy infekcí způsobených bakteriemi, které s odstupem několika dní napadnou předchozím virovým onemocněním oslabený organismus. 

Je známo přes 5000 virů (s mnoha dalšími mutacemi). Mezi něž také patří: chřipkové viry (H1N1,...), rotaviry, noroviry, herpes viry, virus HIV a další.virus

A virus is a small infectious agent that can replicate only inside the living cells of organisms. Viruses infect all types of organisms, from animals and plants to bacteria and archaea. The study of viruses is known as virology, a sub-speciality of microbiology.

Virus particles – virions – consist of two or three parts: the genetic material made from either DNA or RNA, long molecules that carry genetic information; a protein coat; and in some cases an envelope of lipids that surrounds the protein coat when they are outside a cell.

Viruses spread in many ways; viruses in plants are often transmitted from plant to plant by insects that feed on the sap of plants, such as aphids; viruses in animals can be carried by blood-sucking insects. These disease-bearing organisms are known as vectors. Influenza viruses are spread by coughing and sneezing. Norovirus and rotavirus, common causes of viral gastroenteritis, are transmitted by the faecal-oral route and are passed from person to person by contact, entering the body in food or water. HIV is one of several viruses transmitted through sexual contact and by exposure to infected blood.

Viral infections in animals provoke an immune response that usually eliminates the infecting virus. Immune responses can also be produced by vaccines, which confer an artificially acquired immunity to the specific viral infection. However, some viruses including those causing AIDS and viral hepatitis evade these immune responses and result in chronic infections. Antibiotics have no effect on viruses, but several antiviral drugs have been developed.

About 5000 viruses are known (with many other mutations).

Tři různé typy virů.
Three types of virus.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn