Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

transkripce

Transkripce je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA, která obvykle představuje prostředníka mezi genetickým materiálem a bílkovinami, jež se podle něho vyrábí. Existují však i některé nekódující RNA, které vznikají z DNA, ale nikdy z nich protein nevzniká. Transkripce je důležitá součást tzv. centrálního dogmatu molekulární biologie. Probíhá u všech známých organizmů včetně virů. U bakterií se odehrává volně v cytoplazmě, u některých vyšších orgazimů (tzv. eukaryota) probíhá v buněčném jádře.

Transkripce má tři základní fáze: iniciaci, elongaci a terminaci. V centru transkripce, prvního kroku genové exprese, stojí enzym RNA polymeráza, schopný podle vzoru v podobě DNA vyrábět kopii v podobě RNA. Nejdříve se rozplete dvoušroubovice DNA, která se skládá z jednotlivých genů. RNA polymeráza se naváže na začátek genu a začne na nukleotidy DNA připojovat komplementární nukleotidy RNA (kupříkladu řetězec DNA v podobě A-T-C-G-G se do RNA přepíše jako U-A-G-C-C). Když se do mRNA přepíše celý gen, jednořetězcová lineární molekula RNA se odpojí a v typickém případě putuje k ribozomu, kde z ní v procesu translace vzniká bílkovina. transcription

Transcription is the process of creating a complementary RNA copy of a sequence of DNA. Both RNA and DNA are nucleic acids, which use base pairs of nucleotides as a complementary language that can be converted back and forth from DNA to RNA by the action of the correct enzymes.

Transcription has three phases: initiation, elongation and termination. During transcription, a DNA sequence is read by RNA polymerase, which produces a complementary, antiparallel RNA strand. As opposed to DNA replication, transcription results in an RNA complement that includes uracil (U) in all instances where thymine (T) would have occurred in a DNA complement. Transcription is the first step leading to gene expression. The stretch of DNA transcribed into an RNA molecule is called a transcription unit and encodes at least one gene. If the gene transcribed encodes a protein, the result of transcription is messenger RNA (mRNA), which will then be used to create that protein via the process of translation.

Iniciace transkripce.
Initiation of the transcription.


Elongace transkripce.
Elongation of the transcription.


Terminace transkripce.
Termination of the transcription.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn