Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

kmenové buňky

Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferenciovat). Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky a opravit tak poškozené části těla, které se skládá např. z buněk, které se neumí dělit.

Kmenové buňky mohou být buď:

 • totipotentní - mohou se přeměnit na jakýkoliv jiný typ buněk včetně totipotentní buňky bez omezení;
 • pluripotentní - jsou to potomci totipotentních buněk a mohou produkovat jakékoliv jiné buňky kromě buňky totipotentní;
 • multipotentní - mohou produkovat pouze buňky příbuzné danému typu buňky (např. krevní buňky…);
 • unipotentní - mohou produkovat pouze jediný typ buněk, ale mají schopnost se plně samy obnovit – tak se liší od buněk, které nejsou kmenové.

Při dělení kmenových buněk (proliferaci) se uplatňují tři způsoby:

 • symetrický – vznikají dvě identické buňky;
 • asymetrický – jedna si zachovává původní fenotyp, druhá je již jiná;
 • diferenciační– obě nově vzniklé buňky mají i nový fenotyp, jsou dalším stupněm v dané diferenciační linii.


stem cells

Stem cells are undifferentiated cells that have the ability to divide (proliferation) and convert to a different cell type (diferentiation). This ability allows the body to create new cells and repair the damaged parts of the body, which consists of such cells, which can not be divided.

Stem cells can be either:

 • totipotent - they can be transformed into any other type of cells, including totipotent cells without restrictions; 
 • pluripotent - they are descendants of totipotent cells and can produce any other cells except for totipotent cells; 
 • multipotent - cells can produce only related to a given cell type (eg blood cells, ...);
 • unipotent - can produce only one type of cell, but have the ability to fully recover themselves.

In the division of stem cells (proliferation) are applied three ways:

 • symmetric - creating two identical cells;
 • asymmetric - one retains the original phenotype, the second is already different;
 • differentional - both newly formed cells have a new phenotype.
Lidská embryotická kmenová buňka.
Human embryonic stem cell.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn