Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, česky hlavně dříve RNK) je nukleová kyselina skládající se z vlákna kovalentně navázaných nukleotidů. Od deoxyribonukleové kyseliny (DNA) se liší jednak přítomností hydroxylové skupiny, připojené ke každé pentózové molekule řetězce, jednak též využitím nukleové báze uracilu namísto thyminu. Je obvykle jednovláknová, ale někdy i dvouvláknová.

RNA má v těle mnoho funkcí a obvykle se proto rozlišuje mnoho různých podtypů, např:

 • mediátorová RNA (mRNa) vzniká transkripcí DNA a přenáší genetickou informaci do místa, kde poté dojde k jejímu přeložení (translaci) na výsledný protein,
 • rRna má RNA stavební funkci v ribozomu,
 • tRNA zajišťuje transport aminokyselin k ribozomu.

Některé molekuly RNA hrají aktivní roli v buňkách jako katalyzátor biologických reakcí, řídí genové exprese nebo reakce na buněčné signály.RNA

Ribonucleic acid (RNA), is one of the three major macromolecules (along with DNA and proteins). Like DNA, RNA is made up of a long chain of components called nucleotides. Each nucleotide consists of a nucleobase, a ribose sugar, and a phosphate group. Unlike DNA, most RNA molecules are single-stranded. The sequence of nucleotides allows RNA to encode genetic information.

RNA has many functions in the body and are therefore usually distinguishes many different subtypes, eg:

 • mRNA carries the genetic information that directs the synthesis of proteins,
 • rRNA links amino acids together to form proteins,
 • tRNA delivers amino acids to the ribosome.

Some RNA molecules play an active role in cells by catalyzing biological reactions, controlling gene expression, or sensing and communicating responses to cellular signals.

Porovnání struktury RNA (vlevo) a DNA (vpravo).
Comparison of the RNA structure (left) and the DNA structure (right).

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn