Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot, ale také navíc na povrchu hrubého endoplazmatického retikula. Jejich funkcí je tvorba proteinů – bílkovin. Probíhá na nich tzv. translace, při níž je z řetězce RNA syntetizován polypeptid.

Ribozomy jsou poměrně velké komplexní struktury složeny zejména rRNA a proteinů. Dělí se na dvě podjednotky, menší a větší. K ribozomu se napojuje mediátorová RNA (mRNA), která obsahuje přepis genetické informace např. z jaderného genomu. Podle pořadí trojic bází v této genetické informaci přichází k ribozomu na základě genetického kódu jednotlivé aminokyseliny napojené na tRNA; tyto aminokyseliny jsou následně díky katalytickým vlastnostem ribozomu spojeny v jeden polypeptid, resp. protein, který pak (někdy po jistých úpravách) vykonává svou funkci v organizmu.ribosome

A ribosome is a component of cells that synthesizes protein chains. It assembles the twenty specific amino acid molecules to form the particular protein molecule determined by the nucleotide sequence of an RNA molecule.

One of the central tenets of biology, often referred to as the central dogma of molecular biology, is that sequential information in protein cannot flow back to nucleic acid, wherein a general case is that DNA makes RNA makes protein. The DNA sequence in genes is copied into a messenger RNA (mRNA). Ribosomes then read the information in this mRNA and use it to create proteins. This process is known as translation; the ribosome translates the genetic information from the mRNA into proteins. Ribosomes do this by binding to an mRNA and using it as a template for determining the correct sequence of amino acids in a particular protein. The amino acids are attached to transfer RNA (tRNA) molecules, which enter one part of the ribosome and bind to the messenger RNA sequence. The attached amino acids are then joined together by another part of the ribosome. The ribosome moves along the mRNA, "reading" its sequence and producing a corresponding chain of amino acids.

Ilustrace tvorby peptidového řetězce v rámci ribozomu.
Illustration of tRNA building peptide chain within ribosome.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn