Hlavní strana

 

Biotech slovník


Zadejte hledaný pojem či výraz:

Vámi zadanému slovu odpovídají následující pojmy či výrazy:

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte nás na adrese issn@gate2biotech.com

lymfocyt

Lymfocyt je typ bílé krvinky vyskytující se u obratlovců. Řadí se mezi agranulocyty. Lymfocyty představují funkčně různorodou skupinu imunitních buněk. Morfologicky jsou lymfocyty kulaté mononukleární buňky s malým množstvím cytoplazmy. NK buňky obsahují navíc v cytoplasmě granule.

Specifickou imunitu v organismu zajišťují T-lymfocyty a B-lymfocyty. Třetím, poněkud odlišným typem lymfocytů, jsou tzv. NK buňky neboli přirození zabíječi (z anglického Natural Killers) řadící se k přirozené nespecifické imunitě.

Lymfocyty vznikají z lymfatických kmenových buněk v kostní dřeni. T-lymfocyty pak migrují do brzlíku, kde se dále diferencují. B-lymfocyty se diferencují na různých místech organismu v závislosti na druhu obratlovce. U člověka a myší se B-lymfocyty diferencují v kostní dřeni, u přežvýkavců dozrávají B-lymfocyty v Peyerových placích střeva, u ptáků zase ve Fabriciově burze.lymphocyte

A lymphocyte is a type of white blood cell in the vertebrate immune system.

Under the microscope, lymphocytes can be divided into large lymphocytes and small lymphocytes. Large granular lymphocytes include natural killer cells (NK cells). Small lymphocytes consist of T cells and B cells.

The three major types of lymphocyte are T cells, B cells and natural killer (NK) cells.

Lidský lymfocyt.
Human lymphocyte.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn