Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíVlastními buňkami pacienta léčí poranění kloubů již osm...

Vlastními buňkami pacienta léčí poranění kloubů již osm nemocnic v České republice

Datum: 28.8.2013 

Jediný léčivý přípravek buněčné terapie, který je vyroben z vlastních buněk pacienta pro léčbu poraněné kloubní chrupavky, je k dispozici již na osmi specializovaných klinikách nemocnic v České republice. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získalo od příslušných státních orgánů povolení k aplikaci pro celkem osm, většinou fakultních, nemocnic v České republice. Operace jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Pomocí vlastních buněk bylo již úspěšně odléčeno celkem 400 pacientů s poraněnou kloubní chrupavkou, především kolene a kotníku. Léčba, která byla doposud možná pouze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Motol a Fakultní nemocnici Brno, zaznamenává špičkové klinické výsledky a v letošním roce bude dostupná v celkem deseti nemocnicích v České republice.

Na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv se mezi další ortopedická centra zařadily Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov a Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha. Léčba je přísně vázaná na doporučení specializovaného ortopeda spolupracujících nemocnic a je hrazena ze zdravotního pojištění. Množství výkonů je však prozatím omezeno.

Přednosta ortopedické kliniky Nemocnice na Bulovce a 1. místopředseda České ortopedické společnosti, Prof. MUDr. Pavel Dungl DrSc. uvedl: „Jsem rád, že naše ortopedická klinika může pacientům nabídnout nové možnosti léčby a především léčby využívající lidské buňky.“ a dále dodal: „Ve světě je již téměř běžné léčit pacienty těmito metodami. Jsem rád, že se Nemocnice na Bulovce zapojila mezi vybrané nemocnice, které léčby pohybového aparátu pomocí lidských buněk nabízejí. Takové léčby jsou dlouhodobě výhodnější jak pro nemocnice, tak pro pacienty i zdravotní pojišťovny.“

V současné chvíli probíhá také schvalovací řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnici Praha a v privátní chirurgické klinice Surgal Clinic s.r.o. v Brně.

Zmíněné nemocnice jsou jediné nemocnice v České republice nabízející tuto léčbu. Laboratoře Národního Centra Tkání a Buněk a.s., které disponují nejmodernější technologií na zpracování lidských buněk, plánují představit tuto metodu léčby i zahraničním pacientům.

Předseda představenstva Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Ing. Petr Koška, MBA dodal: „V letošním roce zahájíme spolupráci se zahraničními partnery, abychom umožnili léčbu i zahraničním pacientům a samoplátcům, zejména ze Saudské Arábie a Ruska. Letos předpokládáme léčbu 50 zahraničních pacientů.“

Připravila: Andrea Gutová, PR Manager


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


 O Národním Centru Tkání a Buněk a.s.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a společnosti PrimeCell a.s. Patří mezi středoevropské lídry v oblasti bioimplantologie. Centrum disponuje inovativními laboratořemi pro vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMPs) a zpracování a využití lidských buněk a tkání.

Posláním Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je pomoci lékařům vrátit nemocné
do aktivního plnohodnotného života především s využitím lidských buněk.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. sídlí v Brně a zaměstnává 36 kmenových specialistů a je rozděleno do čtyř oddělení – oddělení Moderní terapie, oddělení buněčné terapie, oddělení tkáňové terapie a oddělení materiálového inženýrství. Součástí Centra je také nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice, která nabízí odběr a uložení pupečníkové krve. Toto oddělení se také zabývá výzkumem kmenových buněk
pro léčebné využití a plní funkci buněčné banky.

O Moderní a buněčné terapii (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products, ATMPs)

Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy) je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které spočívá zejména v léčbě pomocí autologních či alogenních buněk pacienta. Obor Moderní terapie zahrnuje oblasti buněčné terapie, genové terapie, tkáňové inženýrství
a biobanking s následným přesahem do orgánového inženýrství. Věnuje se také výzkumu kmenových buněk z pupečníkové krve.

Cílem oboru Moderní terapie je léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk. Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem je prodloužit životnost a funkci lidských orgánů, léčba rakoviny a chronických
či degenerativních onemocnění. Cílem je tedy postupné prodloužení lidského života
a zvýšení jeho kvality s využitím lidských buněk. V případě využití autologních buněk
se navíc jedná o striktně personalizovaný přístup k léčbě. Odebrané buňky pacienta jsou podle potřeby upravovány, pěstovány a vneseny zpět do jeho organismu za účelem léčby širokého spektra nemocí, úrazů a postižení.


 


52

Komentáře / diskuse

Jaroslava Kühnelová: Kmenové bu?ky (05.09.13 06:16)

Vážený pane primáři,
zasílám článek, který si možná rád přečtete, neboť se týká i Vaší kliniky.
S pozdravem
JK

(reagovat)


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn