Hlavní stranaVěda a výzkum

ÚJV Řež, a. s.

 

ÚJV Řež, a. s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti výzkumu, vývoje a výroby radiofarmak. Produkovaná radiofarmaka jsou dodávána celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice a v zahraničí. Od roku 1974, kdy se uskutečnila výroba prvního radiofarmaceutického přípravku, byl sortiment výroby postupně rozšiřován a v současné době zahrnuje šest přípravkůve formě radioaktivních injekcí a šest kitů pro přípravu radioaktivních injekcí s 99mTc.

Společnost provozuje dvě detašovaná pracoviště PET Centrum Praha v Nemocnici Na Homolce a PET Centrum Brno v Masarykově onkologickém ústavu.

Laboratoř biologického testování je zřízena k provádění radiofarmakokinetických a radiobiodistribučních testů na malých laboratorních zvířatech (myši, potkani, morčata).

Pracoviště vlastní Certifikát správné laboratorní praxe s tímto rozsahem činnosti : Biodistribuční studie a dílčí toxikologické studie při vývoji farmaceutických přípravků s obsahem radionuklidy značených sloučenin.

Pracoviště vlastní akreditaci jako uživatelské zařízení pro ustájení laboratorních zvířat (zvěřinec), a povolení pro práci se zdroji ionizujícího záření 99mTc, 111In, 131I, 125I, 123I, 90Y, 166mHo, 177Lu, 67Ga, 153Sm, 18F, 211At, 11C, 94mTc a 124I.

K měření vzorků je k dispozici gamma spektrometr MC1256 s velkoobjemovou měřící studnou, je tedy možné provádět biodistribuce všech látek značených krátkodobými radionuklidy, které mohou být měřeny jako gamma zářiče. (až do poločasu rozpadu 60 dnů)

U nově vyvinutých radiofarmak je možné provádět nejen testy orientační (pilotní, srovnávací apod.), ale i zkoušky nutné v rámci stanovených preklinických testů nutných pro registraci radiofarmaka

analýza, terapeutika, nukleární medicína


ÚJV Řež, a. s.
Hlavní 130
250 68
Husinec, Řež
Česká republika

Tel: +420266172178
Fax: +420220940945
E-mail: spm@ujv.cz

http://www.ujv.cz/web/ujv
Středočeský kraj

Okruhy zájmu:

2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
5.4 imunologie a vakcinologie
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn