Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, že ... BUĎTE ASERTIVNÍ - pozitivní myšlení

BUĎTE ASERTIVNÍ - pozitivní myšlení

Datum: 5.3.2007 

Asertivita je způsob jednání a komunikace, kterým jedinec přiměřeně a otevřeně vyjadřuje a prosazuje své myšlenky, city, názory a postoje, jak ty pozitivní tak ty negativní. Sám „její otec“ ji definoval jako umění něco jasně tvrdit, stát na svém slovu. Pojmem „asertivita“ má značně široké vymezení, zahrnuje širokou škálu lidského chování. Asertivní trénink může posloužit jako účinný prostředek k vlastnímu zdokonalení. Lidé, kterým jsou známy techniky asertivity si více věří, zvětší se jim sebeúcta, mohou komunikovat otevřeněji a působivěji, berou ohled nejen na své potřeby, ale i na potřeby ostatních. #img_459#.<> Základem všeho je pozitivní myšlení – pozitivně se vyjadřovat, očekávat, že vzájemná součinnost přinese pozitivní výsledky, spolupracovat s ostatními na pozitivním vyřešení problému takovým způsobem, aby se obě strany mohly považovat za vítěze. V první řadě musíte poznat sami sebe, to jací jste bez jakýchkoliv superlativů. Je třeba si sami sobě říct, co se nám na sobě nelíbí, jaké máme špatně vlastnosti, slabosti a nedostatky. Z tohoto seznamu je třeba dále třeba vydělit ty, se kterými nemůžeme nic udělat. A pořádně se zamyslet nad tím, jestli opravdu je tomu skutečně tak. Jestli nemůžete kteroukoliv tuto zkušenost, tuto oblast proměnit v pozitivní. Všechno zlé je pro něco dobré.Určitě najděte charakteristiku, která bude obsahovat potenciál pro váš osobní růst a rozvoj. #img_460#.<> Dojem, který v lidech čímkoliv vzbuzujete (vzhledem, oblečením, gesty atd.) má do jisté míry vliv na to, jestli vás vnímají jako asertivní. Nejen statisticky prokázaným faktem ale i tvrdou realitou je fakt, že lidé mnohem více vnímají to co vidí, než to co slyší. Zatnuté pěsti, ruce pevně složené k hrudi, ruce v bok, sklopené oči vyvolávají v okolí negativní vibrace. Srozumitelný, výstižný a konstruktivný a konstruktivní verbální projev je nejdůležitějším aspektem asertivity. Pozitivní formulace svědčí o vyspělosti a zralosti a hlavně minimalizuje riziko, že místo konverzace nastane hádka. TYPICKY: „ Proč si po sobě nedokážeš uklidit?“ LÉPE: „Budu ráda, když si po sobě uklidíš.“ Snažte se slovo „nemohu“ používat co nejméně, např. pro vyjádření faktu typu „nemohu jíst oříšky, mám na ně alergii“, jinak jako by pro vás toto slovo neexistovalo. Buď něco udělat chcete nebo nechcete. Slůvkem „nemohu“ vlastně říkáte „kdybych mohl, tak bych …“ a pak dedukujete, že byste mohli kdyby jste skutečně chtěli. Učiňte rozhodnutí a pak se jím řiďte, asertivně. Čím častěji si sugerujete, že něco nemůžete, tím méně si dokážete vážit sebe sami. Asertivita podporuje volbu. #img_461#.<> Myslete pozitivně. Zavrženíhodné myšlenky vás zbavují energie a síly. Pro většinu je přirozenější a jednodušší myslet negativně – průzkumu ukazují, že průměrný dospělý člověk promarní negativním monologem až 80 % času! Snažte se změnit svůj negativismus během vnitřního dialogu, je to sice náročný proces a nějakou dobu to potrvá, ale uvidíte, že tento postup vás nejen povznese ale i posílí. Také vám prospěje pokud jej nahlas pronesete, třeba když stojíte před zrcadlem, nebo si vaše pozitivní formulace napište na papír a umístěte je tak, abyste je měli na očích. Příkladem takové pozitivní formulace může být: „Není se čeho bát.“ „Zúčastním se a uspěji.“ „Na tohle mám." K napsání tohoto příspěvku byla použita kniha Sue Bishop s názvem "Jste asertivní?".
58

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn