Hlavní stranaVěda a výzkum

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Činnost Biotechnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (BTÚ) je soustředěna na rozvoj špičkového základního a orientovaného výzkumu a vývoje se zaměřením na praktické využití výsledků v diagnostických a terapeutických aplikacích v humánní medicíně. Ústav má 7 skupin, které svou činností pokrývají dva odborné směry: Proteinové inženýrství a strukturní biologii a Patologii buňky, příčiny, diagnostiku, léčbu.

Biotechnologický ústav úzce spolupracuje s TATAA Biocenter Prague, společně organizují kurzy analýzy genové exprese pomocí qRT-PCR. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. získal pro svůj výzkum v oblasti genové exprese unikátní vysokokapacitní zařízení BIOMARK (výrobce Fluidigm) umožňující provedení paralelní expresní analýzy 48-96 genů v rámci jediného experimentu (2,304 qPCR reakcí na jediném čipu). Bylo vytvořeno otevřené servisní qPCR pracoviště pro analýzu genové exprese, které bylo zpřístupněno vědecké komunitě počátkem roku 2009.

diagnostika, terapeutika, screening, molekulárně biologické vědy, základní výzkum, biotechnologické metody


Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20
Praha 4
Česká republika

Tel: +420296443610
Fax: +420296443610
E-mail: btu-office@img.cas.cz

http://www.ibt.cas.cz/cs
Praha

Okruhy zájmu:

4.1 enzymatické procesy
4.4 genové inženýrství a produkce enzymů
5.4 imunologie a vakcinologie
5.7 mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů
6.5 metody analýzy genomu
6.6 bioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a procesních problémů pro biologický výzkum, např. genomové sekvenování)
6.7 bioinformatika (aplikace biologických postupů pro technické aplikace informačních procesů)
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn