Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíProč jsou muži vyšší než ženy?

Proč jsou muži vyšší než ženy?

Datum: 7.4.2014 

Dospělí muži mají vyšší průměrnou výšku nežli dospělé ženy. Nový objev? To jistě ne, ale malá biologická záhada nepochybně ano. Přestože nám vyšší vzrůst mužů může přijít "logický" - jistě není náhodný a určitou biologickou (potažmo přímo genetickou) příčinu určitě mít musí. Podobně uvažovala i skupina Finských vědců, která se rozhodla podrobit tento fenomén podrobnějšímu zkoumání. Výsledkem je identifikace genu ITM2A na lidském chromozomu X, jehož rozdílná exprese u mužů a žen je zřejmě zodpovědná nejen za rozdíly v naší průměrné výšce.

Celková tělesná výška je u člověka příkladem multifaktoriálně podmíněného znaku, což ve zkratce znamená, že se na její výsledné hodnotě podílí působení celé řady (genetických i negenetických faktorů (McEvoy a Visscher, 2009). Genetika hraje v tomto případ určitě významnou roli. Na finální výšce se genetické faktory podílejí až z 80 % (Lettre, 2011). Nejde ovšem o jednoduchou dědičnost, podmíněnou jedním či dvěma geny. Naopak, genů, které do určité míry mohou ovlivňovat naši výšku již bylo identifikováno více než padesát (McEvoy a Visscher, 2009).

Naši výšku samozřejmě ovlivňují i negenetické faktory jako je třeba strava nebo prodělané choroby. Celá řada nemocí prodělaných v dětství (například onemocnění ledvin, štítné žlázy či jiná chronická onemocnění) nepříznivě ovlivňuje naši maximální výšku v dospělosti (Magnová, 2008). Výška dospělého člověka je každopádně znak, který se u obou pohlaví významným způsobem liší. Konkrétně v České republice je (podle poslední celoplošné antropometrické studie) průměrná výška 18letých chlapců 180,1cm a 18letých dívek 167,2 cm což dohromady činí rozdíl téměř 13 cm (Vignerová et al., 2006).

Na genetické úrovni je nejmarkantnějším rozdílem mezi mužem a ženou soubor pohlavních chromozomů. U mužů nacházíme pohlavní chromozomy X a Y (46,XY), u žen pak dvakrát chromozom X (46,XX) (Gardner a Sutherland, 2004). Lidský chromozom Y obsahuje jen velmi málo funkčních genů, naopak chromozom X jich obsahuje zřejmě více jak tisíc. Tuto zdánlivou dysbalanci genů mezi mužem a ženou řeší fenomén, známý jako inaktivace X chromozomu (Barakat a Gribnau, 2012). Jsou-li totiž v lidské buňce přítomny dva (a více...) chromozomů X (za normální okolností u žen, za patologických okolností u různých syndromů způsobených přítomností nadbytečných kopií chromozomu X u žen i u mužů) - jeden z těchto X chromozomů je funkčně vypnut - tzv. inaktivován (Gardner a Sutherland, 2004). Tento mechanismus má za normálních okolností velký význam pro zachování vyrovnané genové exprese. Zároveň jde o velmi komplexní proces neboť vybraná kopie chromozomu X není vypnuta "celá", ale některé části X chromozomu této inaktivaci zcela záměrně unikají (Barakat a Gribnau, 2012).

Právě na takovéto části genomu (resp. chromozomu X), jejichž míra exprese je u mužů i žen jiná, se zaměřila studie finských vědců (Tukiainen et al., 2014). V celogenomové asociační studii prováděné na přibližně 25 000 mužů a žen z oblasti Švédska a Finska se vědcům podařilo identifikovat gen ITM2A na chromozomu X, který inaktivaci celého chromozomu uniká. Produkt tohoto genu (který se podílí na vývoji chrupavkové tkáně) je tak odlišným způsobem exprimován u mužů a u žen, co podle vědců může vést právě k rozdílné finální výšce těla v dospělosti.

Spousta věcí v biologii se nám sice na první pohled může zdát "zřejmá", jejich přesné příčiny však často stále zcela neznáme. Tak je tomu i s rozdílnou výškou mužů a žen, o čemž však díky této nové studii již máme o něco lepší představu.

Autor: MUDr. Antonín Šípek


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


Zdroje:
Why do men and women differ in height? X chromosome is key http://www.medicalnewstoday.com/articles/272382.php

Text Studie:
Tukiainen, T., Pirinen, M., Sarin, A.P. et al. (2014) Chromosome x-wide association study identifies Loci for fasting insulin and height and evidence for incomplete dosage compensation. PLoS Genet. 10(2):e1004127

http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1004127

Literatura:

Barakat, T.S., Gribnau, J. (2012) X chromosome inactivation in the cycle of life. Development. 139(12):2085-9.

Gardner, R. J. McK., Sutherland, G. R. (2004) Chromosome abnormalities and genetic counseling, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, s. 577.

Lettre G. (2011) Recent progress in the study of the genetics of height. Hum Genet. 129(5):465-72.

Magnová, O. (2008) Poruchy růstu v ambulanci PLDD. Pediatr. prax, 6:330–334

McEvoy, B.P., Visscher, P.M. (2009) Genetics of human height. Econ Hum Biol.7(3):294-306.

Vignerová, J., Riedlová, J., Bláha, P., et al. 6. (2006) Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Česká republika. Souhrnné výsledky.  Praha: PřF UK, SZÚ, 238 s.


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn