Hlavní stranaČlánky na přáníOčkování proti rakovině děložního hrdla

Očkování proti rakovině děložního hrdla

Datum: 3.7.2013 

I přes rozšiřující se znalosti v oblasti medicíny končí nádorová onemocnění velmi často smrtí. Zejména pokud nejsou včas diagnostikována, či pokud je léčba nasazena pozdě nebo je neúčinná.

Rakovina – jak jsou zhoubné nádory obecně označovány - vysiluje pacienta nejen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Nejistota jak dopadne léčba, zda se onemocnění nevrátí, nebo jaký bude mít léčba dopad na budoucí život pacienta, to vše ovlivňuje psychiku a oslabuje organizmus v té nejnevhodnější chvíli.

Ze statistického hlediska se některé nádory vyskytují častěji, některé méně často. Nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice je rakovina tlustého střeva. Z hlediska statistiky se pohybujeme na předních místech, v roce 2010 byla Česká republika s úmrtností na tento typ rakoviny na třetím místě (statistická data WHO). Přitom právě rakovina tlustého střeva je velmi dobře preventabilním nádorem.Kredit: everythingpossible - Fotolia.com

U žen jsou nejčastějšími nádory rakovina prsu a rakovina děložního hrdla (děložního čípku). Ročně je s rakovinou děložního hrdla evidováno kolem tisíce pacientek a až jedna třetina na toto onemocnění umírá.

Co způsobuje rakovinu děložního hrdla?

Zjistit příčinu nádorového onemocnění je jedna z věcí, která znesnadňuje prevenci tohoto typu onemocnění. Faktorů, které obecně přispívají ke vzniku rakoviny, je mnoho a nejsou vždy úplně jednoznačné. Ovšem u rakoviny děložního hrdla se situace během posledních přibližně dvaceti let poněkud změnila.

Jako hlavní faktor ovlivňující vznik nádoru byla prokázána infekce lidským papilomavirem HPV (Human paillomavirus). V roce 2008 byla za objasnění podílu lidského papilomaviru na vzniku rakoviny děložního hrdla udělena Nobelova cena německému virologovi Haraldu zur Hausenovi (*11.3.1936).

Lidské papilomaviry jsou početnou skupinou (bylo popsáno přibližně 120 typů HPV). Jedná se o tkáňově specifické DNA viry. Až jedna třetina se nachází právě v genitoanální oblasti. Infekce těmito viry patří aktuálně mezi nejčastější pohlavně přenosná onemocnění. „Promořenost“ HPV virem je uváděna až k 80 % populace a to díky vysoké infekčnosti HPV virů (rok 2001 - celosvětově  infikováno cca 630 milionů pacientů).

Z hlediska rizikovosti jsou HPV viry děleny na viry s vysokým onkogenním rizikem HR-HPV a s nízkým onkogenním rizikem LR-HPV. Zatímco HR-HPV způsobují vznik rakoviny, LR-HPV se podílí na vzniku benigního projevu – kondylomat. Kondylomata (Condylomata acuminata), což jsou ve své podstatě výrůstky, nebo bradavice, mohou postihnout mimo genitoanální oblast také ústa, hrtan, nos a spojivky. Toto onemocnění popsal již před 2 tisíci lety antický lékař Aulus Cornelius Celsus. Bradavice se vyskytují buď ojediněle, nebo v početnějších seskupeních a velice často recidivují. Onemocnění postihuje většinou oba partnery a léčba bývá velmi nepříjemná a zdlouhavá.

Nejčastěji se na rakovině děložního hrdla podílí HPV 16 a HPV 18 (dohromady až ze 70 %). Tyto dva typy HR-HPV byly také Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO uznány jako lidské karcinogeny. Celkově jsou HPV viry odpovědné za rakovinu děložního hrdla prakticky ze 100 %.

 • HPV 16 – 47,8 %
 • HPV 18 – 29,0 %
 • HPV 45 – 12,3 %
 • HPV 31 – 1,2 %

 Na vzniku kondylomat se nejčastěji podílí LR-HPV 6 a 11.

Očkování

Objasnění lidského papilomaviru jako původce rakoviny děložního hrdla s sebou přineslo další pozitivum, a tím je vývoj očkovací látky proti tomuto viru. Vakcinace zajišťuje přiměřenou ochranu organizmu. Přirozeně vytvořené protilátky jsou 9-14x nižší a nejsou schopny organizmus chránit. Kredit: Hana Kupková

K vakcinaci se používá viru podobná látka VLP (virus-like particle), tvořená hlavním kapsidovým proteinem L1. V České republice jsou registrovány 2 vakcíny k prevenci HPV. Obě vakcíny jsou vyrobeny DNA rekombinantní technologií na živém mediu. Jsou to bivalentní vakcína Cervarix (HR-HPV 16 a 18) a kvadrivalentní vakcína Silgard (HR-HPV 16 a 18, LR-HPV 6 a 11). Díky „zkřížené protektivitě“ očkovacích látek (na základě vývojové příbuznosti virů) vakcíny chrání určitou měrou i proti příbuzným HR-HPV virům (u každé vakcíny je to individuální), což rozšiřuje míru ochrany před rizikem nádorového onemocnění.

Vakcinace se v ČR provádí od roku 2006. Aplikuje se ve třech dávkách. Vakcinaci lze provést od věku 9 let a ideální je ještě před zahájením sexuální aktivity pacientky. Ideální věk u dívek je třináctý rok. Zdravotní pojišťovny tuto skutečnost zohledňují plnou úhradou bivalentní vakcíny v tomto roce věku (při vakcinaci mimo třináctý rok je hrazena pouze první aplikace).

Zamyšlení nakonec

Přestože se s vakcinací proti HPV virům původně počítalo jen s ženskou populací, díky způsobu přenosu (a vysoké promořenosti populace), využití kvadrivalentní vakcíny na kondylomata, ale i možnosti výskytu rakoviny u mužů, může být vakcinace proti HPV aplikována i na mužskou populaci.

Vakcinace proti HR-HPV je průlomem v boji proti rakovině děložního hrdla, která by měla v budoucnu rapidně snížit procento úmrtí na tento typ zhoubného onemocnění. Zda se tak stane, ukáže čas.

Autor: RNDr. Lenka Grycová, Ph.D.


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


Zdroje:

de Villiers EM, et al.: Classification of papillomaviruses, Virology, 2004; 324, 17.

Poršová M., et al.: Lidský papilomavirus, Medicína pro praxi, 2008, 5, 218.

Sláma J.: Očkování proti HPV, Klinická farmakologie a farmacie, 2008, 22, 153.

Halada P.: Význam očkování proti HPV v prevenci adenokarcinomu děložního čípku, Pediatrie pro praxi, 2010, 11, 135.

Mouková L., Feranec R.: Lidský papillomavirus z pohledu onkologie, Onkologie, 2010, 4, 243.

MOU: Co potřebujete vědět o nádorech čípku děložního, 2005, Brno.

Karcinom děložního čípku - studijní materiál Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Summary of Product Characteristics, http://www.medicines.org.uk

MKN-10 – Mezinárodní klasifikace nemocí, 11. verze, 2013.

TNM 7 – Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání, česká verze 2011.

Přednášky gynekologické onkologie, XXXVII. Brněnské onkologické dny, 2013.

Grycová L.: Rakovina děložního čípku, Pharma news, 2013, 5-6, 24.


77

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn