Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat

Živočišné biotechnologie

 

Profil absolventa studijního oboru Živočišné biotechnologie bude formou povinných a výběrových předmětů v průběhu dvouletého navazujícího magisterského studia sledovat cíl formování nového typu absolventa, který bude zvládat základní odborné problémy zemědělské výroby, profilovat se však bude především jako odborník schopný v plném rozsahu aplikovat a rozvíjet poznatky z oblasti biotechnologií a s nimi souvisejících moderních analytických metod. Úspěšné studium ho vybaví poznatky pro zastávání řídících funkcí, ale i poznatky, které bude moci účinně rozvíjet v oblasti výzkumu a vývoje.

V oboru Živočišné biotechnologie bude absolvent magisterského studia zvládat především oblasti biotechnologických procesů, jejich analýz a kontroly na úseku živočišné výroby, krmiv, potravinářství, reprodukci zvířat. Jeho odborný profil bude umožňovat nejen aplikaci biotechnologických metod, ale u specializovaných absolventů i jejich vědecké rozvíjení. S využitím volby spektra výběrových předmětů se bude moci absolvent zaměřovat buď spíše do směru provozního - zemědělského nebo do profilace více biologicky zaměřené, která umožní plasticky reagovat na vývoj požadavků na trhu práce.


Zajišťuje: Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat

Kontaktní osoba: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

Tel. číslo: 387 772 591

Odkaz: http://kgv.zf.jcu.cz/

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn