Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíNové geny karcinomu žaludku

Nové geny karcinomu žaludku

Datum: 28.5.2012 

Karcinom žaludku představuje celosvětově jedno z nejrozšířenějších nádorových onemocnění. Jeho četnost sice v rozvinutých zemích (včetně České republiky) dlouhodobě klesá, nicméně v oblastech jihovýchodní Asie jde o velmi časté a velmi závažné onkologické onemocnění. Léčba tohoto typu karcinomu bývá velmi svízelná a to zejména z toho důvodu, že se na něj přichází obvykle až příliš pozdě. Vědci proto dlouhodobě zkoumají možnosti časné detekce tohoto typu nádorového onemocnění. A jelikož jde o chorobu, na jejímž vzniku se silně podílejí i genetické faktory, zaměřují se vědci i na identifikaci genů, které mají konkrétně se vznikem tohoto typu karcinomu co do činění. A právě o objevu zcela nových genů spojených se vznikem karcinomu žaludku pojednává nová studie týmu Singapurských vědců Zang et al. (2012).

Nádorová onemocnění mohou postihnout prakticky každou tkáň lidského těla. Výjimkou není ani trávicí trakt, včetně žaludku. Nádorových onemocnění postihujících žaludek je několik různých typů. Jedním z nich je i (adeno)karcinom žaludku. Tento typ karcinomu býval dříve velmi častý i v našich podmínkách, nyní ovšem jeho incidence již desítky let trvale klesá a v současné době činí přibližně u mužů 20,1 případů na 100 000 obyvatel a u žen 14,3 na 100 000 obyvatel (Urban et al., 2009). Naopak velmi častým zůstává tento typ karcinomu v oblasti jihovýchodní Asie, například na korejském poloostrově či v Japonsku (Hegyi a Wilhelm, 2006).

Příčiny karcinomu žaludku jsou obecně různé. Mimo již v úvodu zmíněné genetiky sem patří i celá řada škodlivých faktorů vnějšího prostředí - například kouření, alkohol, příliš slaná jídla nebo jídla s vysokým podílem nitrosloučenin (Resende et al., 2010). Negativně se může projevit také chronická gastritida, včetně chronické infekce Helicobacterem pylori (Resende et al., 2010).

Problémem diagnostiky karcinomu žaludku je jeho relativně dlouhodobá bezpříznakovost. První projevy rozvíjejícího se karcinomu žaludku jsou totiž velmi nespecifické. Patří sem například mírné dyspeptické obtíže, snížená chuť k jídlu včetně ztráty chuti na některá konkrétní (byť dříve oblíbená) jídla (Hegyi a Wilhelm, 2006). Objevit se mohou i nenápadné celkové příznaky jako je únava, úbytek na váze či celková slabost (Hegyi a Wilhelm, 2006). Přitom je to právě časné odhalení karcinomu žaludku, které rozhoduje o naději na celkové či alespoň částečné vyléčení (Meyer a Wilke, 2011).

Léčba tohoto typu nádorového onemocnění je poměrně náročná. Zahrnuje různé možnosti chirurgického odstranění nádorového ložiska, které lze provést jak otevřenou cestou, tak v některých případech i endoskopicky (Meyer a Wilke, 2011). Součástí léčby je použití chemoterapie i radioterapie, vlastní kombinace zmíněných postupů závisí jak na rozsahu nádorového procesu, tak i na biologickém typu a agresivitě nádoru (Meyer a Wilke, 2011). Léčba karcinomu žaludku je každopádně mezioborová a v některých případech je důležitá i psychologická intervence (Hegyi a Wilhelm, 2006).

Kromě speciálních screeningových a preventivních programů může být jednou z budoucích metod prevence také identifikace jedinců s vrozenou - genetickou predispozicí k rozvoji karcinomu žaludku. Dosud již byla objevena celá řada genů, jejichž mutace znatelně zvyšují pravděpodobnost rozvoje karcinomu žaludku. Mezi tyto geny patří například následující: DNMT3A, PSCA, VEGF, a XRCC1 (Nobili et al. 2011). Dále je pak popisována celá řada genů a jejich produktů, které se uplatňují v molekulárně-genetickém procesu, v průběhu kterého se z normálních buněk žaludku stávají buňky nádorové. Celé signální a regulační kaskády mohou být navíc ovlivňovány epigenetickými faktory (Nobili et al. 2011).

Je ovšem jasné, že doposud neznáme všechny geny a faktory, které se na rozvoji či zvýšeném riziku rozvoje karcinomu žaludku podílejí. To ostatně dokazuje i citovaná studie týmu Singapurských vědců, kterým se podařilo pospat dosud nezmiňovanou dvojici genů - potenciálně spojených s rozvojem tohoto typu karcinomu (Zang et al., 2012). Vědci použili novou - celogenomovou vyhledávácí metodu, označovanou jako exomové sekvenování, s pomocí které hledali u vzorků z nádorových tkání společné genetické charakteristiky (Zang et al., 2012). V rámci studie se vědcům podařilo identifikovat dva geny, které dosud v souvislosti s tímto typem nádoru nebyly dosud zmiňovány. Konkrétně jde o geny FAT4 a ARID1A (Zang et al., 2012). Vědci předpokládají, že tyto geny mohou fungovat jako klasické tumor-supresory. Jejich zárodečné mutace tak mohou být významným rizikovým faktorem rozvoje karcinomu žaludku v průběhu života daného jedince (Zang et al., 2012).

Přestože není v našich podmínkách již tolik rozšířený, představuje karcinom žaludku celosvětově jeden z nejzávažnějších typů onkologických onemocnění. Nové poznatky o jeho genetické podmíněnosti mohou do budoucna znamenat důležitou výhodou v našem boji s tímto zákeřným onemocněním.

Autor: MUDr. Antonín Šípek


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


Použité zdroje:

Originální studie: Zang, Z. J., Cutcutache, I., Poon, S. L. et al. (2012)  Exome sequencing of gastric adenocarcinoma identifies recurrent somatic mutations in cell adhesion and chromatin remodeling genes. Nat Genet. doi: 10.1038/ng.2246. [Epub ahead of print]

Připraveno podle: Medical News Today. Critical Genes Mutated In Stomach Cancer Identified

Ostatní použité zdroje:

Hegyi, P., Wilhelm, Z. (2006) Onemocnění žaludku. Prakt. Lékáren. 2(3):152-154.

Meyer, H.J., Wilke, H. (2011) Treatment strategies in gastric cancer. Dtsch Arztebl Int. 108(41):698-705.

Nobili, S., Bruno, L., Landini, I et al. (2011) Genomic and genetic alterations influence the progression of gastric cancer. World J Gastroenterol. 17(3):290-9.

Resende, C., Ristimäki, A., Machado, J. C. (2010) Genetic and epigenetic alteration in gastric carcinogenesis. Helicobacter 15 Suppl 1:34-9

Urban, O., Fojtík, P., Kliment, M. et al. (2009) Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000-2009. Endoskopie 18(4): 156-160.

Obrazové přílohy:

Karcinom žaludku. Kredt: WikimediaCommons

Kouření škodí zdraví. Kderit: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek. Kdredit: www.sxc.hu


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn