Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíNejprestižnější evropský vědecký grant ERC míří poprvé v...

Nejprestižnější evropský vědecký grant ERC míří poprvé v historii do Brna

Datum: 24.7.2013 

Mladý vědec Pavel Plevka ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) získal nejprestižnější evropský vědecký grant, udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC – Europen Research Council). Je tak jediným vědcem působícím v ČR, který letos obdržel finanční podporu z ERC v kategorii „Starting Grants“. ERC poskytuje „Starting Grants“ nejtalentovanějším evropským výzkumníkům na základě vědecké excelence jejich návrhu inovativního výzkumu. Pavel Plevka uspěl s projektem „Strukturní studie lidských pikornavirů“ a je teprve šestým držitelem „ERC Starting Grants” v ČR od roku 2007 a vůbec prvním působícím v Brně.

„ERC Starting Grants“ jsou udělovány každoročně za účelem podpořit výzkumné pracovníky, kteří se chystají sestavit výzkumné týmy a zahájit vlastní nezávislý výzkum v Evropě. „Získat ERC grant je velmi složité, protože obvykle uspěje pouze 10% uchazečů z celého světa a z ČR pouze 3%. Důležité je připravit výzkumný projekt, který má potenciál posunout hranice lidského poznání v některé z důležitých oblastí výzkumu“, vysvětluje Pavel Plevka, vedoucí výzkumné skupiny Strukturní virologie z CEITECu. Celkem bylo podáno 3329 žádostí o „ERC Starting Grants“, z čehož bylo podpořeno 287 v celkové výši 400 milionů eur. Grant přidělený Pavlu Plevkovi je pětiletý a činí přibližně 2 milióny eur (52 milionů korun). „ERC granty jsou důležitým měřítkem kvality výzkumných institucí a také kvality výzkumu v jednotlivých zemích. Pro CEITEC je získání tohoto grantu potvrzením, že jsme na dobré cestě a jsme kompetitivní napříč všemi vědeckými instituty”, konstatuje Markus Dettenhofer, výkonný ředitel CEITECu.

Budeme studovat viry ze skupiny pikornavirů, které způsobují celou řadu lidských onemocnění od běžného nachlazení po život ohrožující záněty mozku. Zajímají nás struktury, které jsou důležité pro množení viru v infikovaných buňkách”, vysvětluje Plevka. V současné době neexistují žádná léčiva proti infekcím způsobeným pikornaviry. Cílem výzkumu bude strukturní analýza životního cyklu pikornavirů a její objasnění může přispět k vývoji nových léčiv. „Na našem výzkumném projektu je zajímavá kombinace strukturně biologických metod, které použijeme ke studiu životního cyklu pikornavirů. Pro získání grantu bylo důležité také to, že budeme studovat viry způsobující lidská onemocnění a naše výsledky tak mohou přispět ke zvýšení kvality lidského života“, popisuje Plevka.

Pavel Plevka vystudoval molekulární biologii a virologii na Karlově univerzitě v Praze. V roce 2009 získal PhD na Uppsala University ve Švédsku. V letech 2009-2012 působil jako postdoc na Purdue University v USA. Od července 2013 působí jako vedoucí výzkumné skupiny Strukturní virologie, která je součástí výzkumného programu Strukturní biologie v CEITECu MU. Pavel Plevka se zabývá studiem molekulární struktury lidských pikornavirů, virů přispívajících ke zhoršení symptomů onemocnění Leishmaniaza  a virů způsobujících vymírání kolonií včely medonosné.  Je autorem odborných článků v renomovaných vědeckých časopisech jako Science, PNAS, EMBO reports nebo Journal of Virology.

Připravil: Jakub Ondroušek, tiskový mluvčí CEITECu


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


ERC – European Research Council (Evropská výzkumná rada)

ERC byla založena v roce 2007 Evropskou unií jako první panevropská organizace pro financování tzv. hraničního výzkumu („frontier research“). Jejím cílem je stimulovat vědeckou excelenci v Evropě prostřednictvím podpory konkurence při získávání financování mezi těmi nejlepšími a nejkreativnějšími výzkumnými pracovníky bez ohledu na národnost nebo věk. ERC se rovněž snaží přilákat do Evropy špičkové vědce z celého světa. Poskytuje financování jak pro mladé špičkové výzkumné pracovníky, kteří stojí na začátku své vědecké kariéry (startovní granty – „ERC Starting Grants“), tak i již nezávislé a vynikající vědce (konsolidační granty – „ERC Consolidator Grants“) nebo zkušené vedoucí pracovníky výzkumu (pokročilé granty – „ERC Advanced Grants“). Podstatná část financování se rozděluje na základě hodnocení vědeckých expertů a jeho výše může dosáhnout maximálně 2 miliónů EUR v případě startovních grantů, 2,75 miliónu EUR v případě konsolidačních grantů a 3,5 miliónu EUR v případě pokročilých grantů. Vedení ERC zajišťuje Vědecká rada složená z 22 vědců a akademických pracovníků a prezidentkou ERC je Prof. Helga Nowotny.

CEITEC - Středoevropský technologický institut

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet centra je 5,246 miliard korun.


52

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn