Hlavní stranaInformujeme VásKe stažení

Zelená kniha

 

Stáhnout: Zelená kniha

Popis:

Tato zelená kniha zahajuje veřejnou diskusi o zásadních otázkách, které musí být zohledněny u budoucích programů financování výzkumu a inovací v EU. Tyto programy budou součástí návrhů Komise na příští víceletý finanční rámec, který má být předložen v červnu 2011. Do konce roku 2011 mají být přijaty konkrétní návrhy programů financování. Zástupci výzkumné obce, obchodních kruhů, vlád a občanské společnosti a rovněž občané se vyzývají k účasti na této důležité diskusi. 

Dosažení cílů široce podporované strategie Evropa 2020 spočívajících v inteligentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění závisí na výzkumu a inovacích jako klíčových faktorech společenské a ekonomické prosperity a udržitelnosti životního prostředí. Proto si Evropská unie v souvislosti se strategií Evropa 2020 dala za cíl zvýšit výdaje na výzkum a vývoj na 3 % HDP do roku 2020. Stěžejní iniciativa Unie inovací2 prosazuje strategický a integrovaný přístup k výzkumu a inovacím. To vytváří strategický rámec a cíle, k nimž by mělo přispívat budoucí financování výzkumu a inovací v EU, což vychází z ustanovení smluv.

Rada vyzvala k tomu, aby se budoucí programy financování v EU více zaměřily na priority strategie Evropa 2020, řešily společenské výzvy a klíčové technologie, usnadnily výzkum založený na spolupráci a výzkum iniciovaný příslušnými odvětvími, zefektivnily nástroje, radikálně zjednodušily přístup, zkrátily dobu uvádění na trh a dále posílily excelenci. Přezkum rozpočtu5 navrhl hlavní zásady, na kterých by měl spočívat budoucí rozpočet EU: zaměření na nástroje s prokázaným přínosem EU, sestavování rozpočtu s větším ohledem na výsledky a využití dalších veřejných a soukromých zdrojů financování. Přezkum rozpočtu navrhl, aby se celý soubor nástrojů pro výzkum a inovace spojil ve společném strategickém rámci. Na zasedání dne 4. února 2011 Evropská rada projednávala inovace a podpořila myšlenku společného strategického rámce s cílem zlepšit účinnost financování výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Tato zelená kniha vymezuje zásadní otázky týkající se toho, jakým způsobem lze těchto ambiciózních cílů dosáhnout. Ačkoli se tato Zelená kniha zaměřuje na výzkum a inovace, existují důležité vazby na jiné programy EU vymezené v přezkumu rozpočtu, a zejména na budoucí fondy politiky.

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn