Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíČeské noviny se v lednu věnovaly biotechnologiím

České noviny se v lednu věnovaly biotechnologiím

Datum: 8.3.2019 

V lednu vyšlo několik článků o biotechnologiích v českých periodikách. Podstatnou zásluhu na tom mají diskuze ohledně loňského rozhodnutí Evropského soudního dvora, který přisuzuje novým technikám šlechtění, např. CRISPR, stejný legislativní status jako GMO (dále jen rozhodnutí ESD), a z toho vyplývající požadavky na změnu zastaralé GMO legislativy. 

Týdeník Zemědělec např. ve svém prvním letošním čísle (1-2/2019) zmiňuje výzvu vědců z Centra regionu Haná v Olomouci (informovali jsme zde) v článku "Vyzvali k změně legislativy" na str. 3.

Dále v článku "Hovořili o novinkách v oboru" na str. 26 je uvedeno vyjádření zástupkyně Ministerstva zemědělství, ředitelky odboru Vědy, výzkumu a vzdělávání, Ing. Pavlíny Adam, Ph.D., k rozhodnutí ESD. Podle Ing. Adam je škoda, že takové rozhodnutí padlo, za špatné považuje, že takové rozhodnutí padlo bez předchozí diskuze, a dodala, že by vědecká komunita měla mít možnost se k tomu vyjádřit.

Ve stejném článku je i vyjádření Mgr. Tomáše Moravce, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., který mj. konstatuje, že rozhodnutí ESD určitě bude omezovat šlechtitele v EU. I on volá po změně regulace GMO v EU: "Zákon je z roku 2001, tehdy byl kvůli principu předběžné opatrnosti opodstatněný. Nyní máme zhruba třicet let zkušeností, nelze donekonečna tvrdit, že o tom nic nevíme."

V dalším lednovém čísle Zemědělce (4/2019) je článek "Co chce Evropská unie?" (str. 31), resp. rozhovor s výkonným ředitelem Spolku pro komodity a krmiva, Ing. Josefem Svobodou, CSc., na téma GMO-free produkce potravin a krmiv. Ing. Svoboda nesouhlasí s vynucováním GMO-free produkce v celé EU a následováním rakouského vzoru. Je pro náležité informování spotřebitele na základě vědeckých poznatků.

V rozhovoru mj. uvádí: "Především producenti drůbeže a vepřového by ve vlastním zájmu měli položit na stůl reálné argumenty pro a proti GMO, aby si český konzument udělal správný obrázek na základě vědeckého přístupu. ... Producenti mají své argumenty: v non-GM sóje je vyšší riziko pesticidů a produkt bude stát více." a dále pak "Prioritou by mělo být vysvětlit lidem, že produkt bude o tolik dražší a nebude mít žádnou přidanou hodnotu." Ing. Svoboda také reagoval na rozhodnutí ESD slovy: "... pan Mendel by se musel v hrobě obracet, jak lidé dokážou zneužít vědecké poznání. Co možná pohne lidskou společností, je, až se pomocí těchto technik vyléčí nyní nevyléčitelná choroba."

V Panoramě Hospodářských novin ze dne 30. ledna 2019 vyšel článek s názvem "Odolnější a sladší", pojednávající podrobně o aktuální situaci kolem moderních technik šlechtění rostlin, zejména o GMO a CRISPR. Kromě praktických příkladů ze zemědělské praxe (pěstování Bt kukuřice v EU) i šlechtitelské praxe (pálivá rajčata, sladší jahody, bezalergenní obiloviny nebo buráky) článek uvádí i vyjádření předních osobností v oboru, jak z ČR, tak i EU, zejména k rozhodnutí ESD a jeho následkům.

Např. Petra Jorasch z Evropské semenářské asociace uvádí: "Některé šlechtitelské společnosti už své výzkumné aktivity ukončily nebo se soustřeďují na produkty pro země mimo EU, kde se tyto rostliny nepovažují za GMO, jako například Spojené státy, Argentina, Chile nebo Brazílie." Článek také přehledně zpracovává historii a metody šlechtění a pěstování GM kukuřice v ČR.

Také magazín vysokých škol Universitas se v lednu věnoval tématu moderních biotechnologií, a to prostřednictvím článků "Usnadněte povolování GMO v Evropě, žádají čeští vědci" a "Lidé se bojí GM plodin z neznalosti. GM bakterie pro inzulín či kosmetiku nikomu nevadí".

V prvním ze jmenovaných článků jsou konkrétní vyjádření našich předních českých vědců v oblasti biotechnologií a též konkrétní stanoviska zástupců ministerstev, kterým vědci zaslali svá nesouhlasná stanoviska a výzvy v souvislosti s rozhodnutím ESD. Druhý z článků přináší rozhovor s prof. RNDr. Ivo Frébortem, CSc., Ph.D., biochemikem a ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Přímé odkazy na tyto články viz Zdroje níže.

Zdroje:

Zemědělec (1-2/2019)

Zemědělec (4/2019)

Hospodářské noviny (30. ledna 2019, Panorama)

https://archiv.ihned.cz/c1-66454830-odolnejsi-a-sladsi

Universitas (3. ledna 2019):

https://www.universitas.cz/tema/2356-usnadnete-povolovani-gmo-v-evrope-zadaji-cesti-vedci?utm_source=newsletter_156&utm_medium=email&utm_campaign=novinky-z-vysokeho-skolstvi

https://www.universitas.cz/tema/2358-lide-se-boji-gm-plodin-z-neznalosti-gm-bakterie-pro-inzulin-ci-kosmetiku-nikomu-nevadi-rika-biochemik-z-olomouce

Převzato z:


52

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn