Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíCenu J. E. Purkyně 2016 obdržela prof. Soňa Nevšímalová z...

Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela prof. Soňa Nevšímalová z 1. LF UK

Datum: 8.6.2016 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. „Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Členem České lékařské společnosti je prof. Nevšímalová právě 50 let. „Za tu dobu  vedla či zásadně rozvíjela několik jejích odborných společností­ – Českou neurologickou společnost, Společnost dětské neurologie, Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu i Českou společnost pro klinickou neurofyziologii. Vychovala celou generaci svých nástupců ve všech uvedených oborech,“ doplnil prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D, předseda Společnosti dětské neurologie ČLS JEP, jež prof. Nevšímalovou na ocenění navrhla.

„Cena J. E. Purkyně je nejvýznamnějším oceněním, kterého jsem v životě dosáhla. Nesmírně si ho proto vážím. Poděkování patří jak mým učitelům neurologie, dětské neurologie a spánkové medicíny, kteří mě přivedli ke klinické a vědecké práci, tak i celému kolektivu Hennerovy neurologické kliniky, kde jsem strávila velmi příjemných 45 let. Můj dík patří vedení 1. LF UK i ředitelství VFN za možnost pokračovat v práci i v současné době a radovat se z úspěchu svých mladších kolegů – spolupracovníků a studentů,“ uvedla prof. Nevšímalová.

O udělení letošního ocenění rozhodli jako obvykle členové společnosti v tajném hlasování. Loni je získal emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Cena existuje od roku 1962 a v posledních letech ji obdrželi např. prof. T. Fučíková,  prof. J. Tichý, prof. B. Hučín, prof. P. Klener, prof. V. Beneš st., prof. R.Königová a prof. J. Koutecký.

Cenu J. E. Purkyně převzala prof. Soňa Nevšímalová 8. června 2016 na zámku Libochovice při slavnostním setkání v rámci 58. Purkyňova dne. 

 

Prof. Soňa Nevšímalová absolvovala studium na Fakultě všeobecného lékařství v roce 1963. Od roku 1971 pracovala na dnešní Neurologické klinice 1. LF UK v různých pracovních pozicích, od roku 1997 do roku 2006 jako přednostka. Docentkou oboru neurologie byla jmenována v roce 1984 a profesorkou neurologie v roce 1997. Stále je aktivní vědeckou a pedagogickou pracovnicí. 

Prof. Nevšímalová se významně podílela na organizaci mezinárodních kongresů, v posledních letech například Kongresu Evropské společnosti pro výzkum spánku (2004, Praha), International Symposium on Narcolepsy and Hypersomnia (2009, Praha), Annual Summit on Sleep Disorders and Medicine (2015, San Francisco), World Sleep (příprava kongresu 2017, Praha).  

Je mimo jiné držitelkou ocenění za nejlepší publikace České neurologické společnosti, České společnosti pro výzkum spánku, ocenění rektora a 1. LF UK (zlatá medaile), Lady PRO, Ceny Americké neurologické akademie za nejlepší práci v oblasti spánkové medicíny.

Je členkou i funkcionářkou mnoha odborných společností  – čestnou členkou České neurologické společnosti, členkou České společnosti dětské neurologie, místopředsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, čestnou členkou České neurofyziologické společnosti, členkou výboru České společnosti pro neurovědy. Působí i v mezinárodních odborných společnostech (World Association of Sleep Medicine,  European Sleep Research Society, European Society of  Paediatric Neurology, International Pediatric Sleep Association, International Restless Leg Study Group, Sleep Research Society).

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Připravila: RNDr. Marie Fialová, oddělení komunikace 1. LF UK


 

Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme
 


 


52

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn