Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Dobrá zpráva pro švestky

10.6.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Předpokládám, že všichni z Vás slyšeli o šarce švestky. Šarka, kterou způsobuje Plum pox virus (PPV), je nejvýznamnější virovou chorobou peckovin, mezi které patří broskvoně, švestky, slivoně meruňky a třešně. Plody nemocných stromů, pokud předčasně neopadnou a dozrají, jsou deformované, tvrdé a nemají dobrou chuť. Pokud jsou přítomny další...

Pokračování článku


Nasytí lidstvo farmy s jedlým hmyzem?

30.5.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Podle všeho to není zcela vyloučené. Počítá s tím nová studie Organizace pro výživu a zemědělství FAO, kterou sepsal Arnold van Huis a jeho kolegové z Univerzity ve Wageningen. Podle nich je to dokonce nevyhnutelné, abychom důstojně uživili rostoucí populaci planety a zajistili jí dostatek živočišných proteinů. Ve srovnání hmyzu s jinými...

Pokračování článku


Postřehy z prvních sedmnácti let pěstování transgenních plodin

27.5.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Sedmnáct let pěstování transgenních (genetically engineered, GE) plodin v USA potvrdilo řadu jejich již dříve uváděných výhod, například jednoduchost používání, účinnost, rentabilitu pěstování, lacinější a méně časové náročné obdělávání plodin, potlačení některých významných škůdců a lepší a snazší regulaci plevelů. Ukázalo však i některé jejich...

Pokračování článku


Elektřina z rostlin?

16.5.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Před časem jsme psali o mikrobiálních palivových článcích (tzv. MFC), které se svou účinností pomalu blíží klasickým monočlánkovým bateriím. Mikroorganismy v těchto „živých“ bateriích rozkládají organické látky a tím produkují elektrický proud. Jsou však na to sami. Mohl by jim někdo při tvorbě elektrické energie pomoci? Nový výzkum ukazuje, že...

Pokračování článku


Co může říct DNA ke vzhledu našich předků?

13.5.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Jak asi vypadali dávní lidé? Intuitivně tušíme, že nám byli velice podobní, rozhodně podobnější než šimpanzi s gorilami, a to je co říct. Potvrzují to i nálezy kostí, které máme k dispozici z nejrůznějších období lidské historie. Ze starých kostí ovšem nevyčteme všechno, například jaké měli ti lidé oči, vlasy. Anebo to přeci jenom vyčíst...

Pokračování článku


Genetická predispozice pro lenost

6.5.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Genetická informace výrazným způsobem ovlivňuje životy živých organizmů. Kromě tělesných, morfologických fenotypových znaků, nám genetika do určité míry ovlivňuje i chování. V oblasti zájmu výzkumných týmů tak byly například "geny" pro agresivitu nebo pro sklony ke vzniku různých typů závislostí (např. na nikotinu, alkoholu a podobně). Nyní se...

Pokračování článku


Budeme biopalivo těžit z endofytních hub?

22.4.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Ceny paliv rostou a rostou a asi s tím jen tak nepřestanou. Vědci hledají nejrůznější řešení, která by zabránila devastujícímu kolapsu moderní civilizace. Mezi odvážnější koncepty poslední doby se řadí i myšlenka získávat obnovitelný materiál pro výrobu paliv z endofytních hub. Endofytní houby žijí uvnitř rostlin, přičemž s nimi mívají poměrně...

Pokračování článku


Molekulárně biologická příčina mentální retardace u Downova syndromu

18.4.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Downův syndrom je zřejmě nejznámější (a také nejčastější) ze skupiny syndromů, způsobených abnormálním počtem chromozomů v lidském karyotypu. Mimo obličejové anomálie či vrozené vady srdce je charakteristickým projevem tohoto syndromu také opoždění psychomotorického vývoje. Veškeré projevy Downova syndromu jsou vyvolány abnormální genovou expresí,...

Pokračování článku


Solární články lze vyrobit ze dřeva

15.4.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Všechny fototrofní organismy včetně rostlin zachycují sluneční záření a následně jej mění na energii potřebnou pro svůj růst. Zázrak přírody, který na Zemi probíhá již více než miliardu let. Na podobném principu fungují i solární fotovoltaické články. Nový výzkum ukazuje, že solární články nové generace lze vyrobit ze dřeva, přesněji z jeho hlavní...

Pokračování článku


Nový genetický mechanizmus spojený se vznikem chronické lymfocytární leukémie

8.4.2013   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Chronická lymfocytární leukémie je nádorové onemocnění vycházejících z bílých krvinek – lymfocytů. Jde o nejrozšířenější typ leukémie vůbec, alespoň v dospělém věku. U dětí je častější akutní forma lymfocytární leukémie. Ve skutečnosti se pod tímto termínem schovává hned celá řada různých variant tohoto onemocnění, proto i samotný průběh choroby...

Pokračování článku


Stránka: Předchozí   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   Další

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn