Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 

Vědeckovýzkumná a poradenská činnost VÚZT, v.v.i. je zaměřena na tyto základní okruhy:

Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi.

Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.

Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.

Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.

Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.

Hlavní činnost zahrnuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika a technologie, energetika a výstavba a v dalších souvisejících oborech. Výzkumnou činnost završují ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe vč. nových technologií, poradenská činnost, pedagogické aktivity a publikační činnost.

Na hlavní výzkumnou činnost navazují další a jiné činnosti: kromě poradenství v oblasti zemědělské výroby a energetiky ústav provádí testování, měření, analýzy a kontroly, autorizované měření emisí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce. Součástí činnosti je i nakladatelská a vydavatelská činnost a soudně-znalecká činnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemědělství - agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení

konzultace, poradenství, životní prostředí


Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Drnovská 507/73
161 01
Praha
Česká republika

Tel: +420233022111
Fax: +420233312507
E-mail: vuzt@vuzt.cz

http://www.vuzt.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
3.5 biotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění odpadních vod
3.7 bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn