Hlavní stranaVěda a výzkum

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 

Předmětem hlavní činnosti ÚMG je vědecký výzkum v oblasti molekulárních

základů závažných onemocnění (leukémie, rakovina, autoimunity, alergie), biologie

normální a zhoubně transformované buňky a imunitních dějů, zúčastněných na obraně

organismu. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a využití

výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké

informace, vydává vědecké publikace, časopisy, sborníky apod., poskytuje vědecké

posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve

spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké

pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně

organizování společných výzkumů se zahraničními partnery, přijímání a vysílání

stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Ústav pořádá

vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních. Úkoly realizuje

samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými

institucemi veřejného i soukromého sektoru. Ústav dále vykonává správu práv ke svým

patentům, licencím a zlepšovacím návrhům a zajišťuje chovy experimentálních zvířat.

cytofluorometrie, genomika, bioinformatika, produkce monoklonálních protilátek, celogenomová analýza


Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20
Praha 4

Tel: +420 241 063 215
Fax: +420 224 310 955
E-mail: office@img.cas.cz

http://www.img.cas.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

5.1 biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)
5.3 nanotechnologie, studium struktury a funkce biomolekul, metody stavby biomolekul
5.4 imunologie a vakcinologie
5.5 terapeutické proteiny a oligonukleidy
5.7 mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů
6.1 diagnostické protilátky
6.2 syntéza peptidů, konjugátů, oligonukleotidů
6.3 DNA diagnostika
6.4 biosenzory, biomonitoring, výzkum mikroelektronických systémů
6.5 metody analýzy genomu
6.6 bioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a procesních problémů pro biologický výzkum, např. genomové sekvenování)
6.7 bioinformatika (aplikace biologických postupů pro technické aplikace informačních procesů)
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn