Hlavní stranaTéma měsíceOjedinělé Mezinárodní centrum klinického výzkumu vzniká v...

Ojedinělé Mezinárodní centrum klinického výzkumu vzniká v Brně

Datum: 27.9.2006 

Když kardiolog Tomáš Kára v roce 2000 popsal poruchu mozkového řízení krevního oběhu, vyneslo to jeho týmu prestižní cenu za výzkum od americké lékařské společnosti, a tím i vstupenku k práci v přední americké nemocnici Mayo Clinic v Rochesteru ve státě Minnesota. Tato nemocnice, která je nositelem Nobelovy ceny za objev kortizolu, patří k nejlepším zdravotnickým zařízením na světě a svým rozsahem a kvalitou lékařské péče, opírající se o vlastní výzkum i vzdělávání, pravděpodobně nemá ve světě obdoby. Dnes mají brněnští lékaři s Američany za sebou už 15 společných vědeckých projektů, jejichž výsledky byly publikovány v předních lékařských časopisech a ze kterých vzešly také tři společné patenty přístrojů, mezi které patří účinnější typ kardiostimulátoru, nová technologii pro sledování výkonu srdce nebo diagnostický přístroj ke zjišťování vztahů mezi mozkovou a srdeční činností. Z výsledků intenzivní několikaleté vědecké spolupráce vzešla idea vybudovat společně generačně zcela nově koncipované klinicko-výzkumné a vzdělávací centrum. #img_243#.<> Projekt ICRC Brno začal v roce 2002 připravovat mezinárodní tým odborníků z Mayo Clinic a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V roce 2005 se do něj zapojila agentura CzechInvest a Úřad místopředsedy vlády České republiky (ČR) pro ekonomiku. Příprava projektu je koordinována s vedením Masarykovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně a konzultována s vedením Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna, Vysokého učení technického v Brně a České kardiologické společnosti. V letech 2003–2005 byl vypracován návrh generačně nového centra klinického výzkumu, který dostal označení Mezinárodní centrum klinického výzkumu – International Clinical Research Center – ICRC a pro jehož výstavbu byl zvolen právě areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Při přípravě projektu bylo maximálně využito více než 40 let zkušeností Mayo Clinic a jejich předních odborníků s provozováním vlastního centra klinického výzkumu, které je v současnosti největším centrem na světě. Mayo Clinic se bude kromě přípravy projektu významně podílet především na zajištění společných výzkumných projektů v oblasti nezávislého i průmyslového výzkumu, finančním krytí společných výzkumných projektů, dlouhodobém vzdělávání, personálním zajištění společných výzkumných projektů i odborném řízení centra. Důležitá bude také spolupráce při komerčním uplatněním společných výsledků výzkumu a vývoje a napojení ICRC na akademické instituce a průmyslové společnosti, se kterými v USA Mayo Clinic dlouhodobě spolupracuje. ICRC je navrženo jako multifunkční zařízení, které v sobě kombinuje prvky: * vědecko-výzkumné základny nové generace * špičkového veřejného zdravotnického zařízení poskytujícího klinickou a léčebně-preventivní v oblasti kardiologie, angiologie a kardiovaskulární a transplantační chirurgie péči podle posledních poznatků světové lékařské vědy * mezinárodního vzdělávacího střediska * technologického parku Jeho hlavním posláním je vytvořit podmínky pro trvale špičkovou úroveň léčby v oblasti kardiologie a kardiovaskulární a transplantační chirurgie a dále získat pro Českou republiku mezinárodní projekty výzkumu a vývoje v oblasti nezávislého výzkumu, mezinárodní projekty výzkumu a vývoje v oblasti průmyslového výzkumu, finanční prostředky z grantových agentur Spojených států amerických a Evropského společenství a průmyslové high-tech výroby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti lékařského a farmaceutického průmyslu. Důležitou roli bude mít i možnost poskytnout vzdělání nadějným odborníkům na předních světových pracovištích. V rámci projektu ICRC Brno tak vznikne jedno z nejmodernějších center, které svojí působností bude vysoce progresivním prvkem nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropské unie. Česká republika získá v ICRC mocného spojence při každodenním boji o záchranu života a zdraví jejích obyvatel.
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn