Hlavní stranaZpravodajstvíSymptomy autismu u myší zvráceny

Symptomy autismu u myší zvráceny

Datum: 28.6.2007 

Vědci z Picower Insittute for Learning and Memory vytvořili genetickými manipulacemi myši s fragilním X chromozomem (FXS), který vede k dědičné mentální retardaci a je nejběžnější geneticou příčinnou autismu. Syndrom fragilního X chromosomu je spojen s mutací v genu FMR1. Zmutování tohoto genu může zapříčiňovat mírné poruchy učení až vážný autismus. Vědci se zaměřili na enzym lokalizovaný v mozku nazývaný PAK. Jeho inhibice představuje naději při léčbě autismu u dětí. Při zastavení činnosti enzymu u myší došlo ke zvrácení abnormalit. Jsou známy chemické látky, které inhibují aktivitu PAK, budou využity při vývoji léků k boji s FXS. FXS myši vykazovaly podobné projevy jako pacienti s touto diagnózou, tzn. hyperaktivita, porucha pozornosti, obtíže při učení, poruchy paměti. Po vyřazení enzymu z činnosti, byly tyto abnormální projevy částečně nebo zcela eliminovány. "checkbiotech":[ http://www.checkbiotech.org/orphan_News_treatmentandhealth.aspx?infoId=595]
49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn