Hlavní stranaMůj biotech segmentPrůmyslová biotechnolgie

- Firmy

 

Podrobnější dělení segmentu:

Průmyslová biotechnolgie

Průmyslová biotechnologie zahrnuje praxi využívání buněk k výrobě produktů užitečných v průmyslu. Enzym je protein, který katalyzuje nebo urychluje chemickou reakci.

Hlavní výhodou enzymů ve srovnání s dalšími katalyzátory je jejich sterio- regio- a chemoselektivita a specifita. Biotechnologické procesy mohou mít potenciál v produkci energie, zvláště pak v náhradě obnovitelných rostlinných biomas využívaných jako zdroj potravy, To bude záviset na schopnosti enzymů degradovat celulózu rostlinné biomasy a na vytvoření metod, jak recyklovat nebo likvidovat spotřebovanou biomasu.
V biotechnologii chemického a farmaceutického průmyslu se hojně využívá fermentačních pochodů, biotransformace perkurzorů a biosyntéza léčiv rekombinantními organismy. Příklady fermentace a biotransformace, které se provádí v průmyslovém měřítku jsou produkce aminokyselin, léčiv a jejich prekurzorů, potravin a kosmetiky, agrochemikálií a rozličných dalších chemikálií. Biotechnologické procesy se používají téměř exkluzivně k syntéze speciálních jemných chemikálií vysoké hodnoty pro asymetrickou syntézu chirálních látek.
V nápojovém a potravinovém průmyslu se biotechnologie již široce využívá, a to především v krocích, které vyžadují enzymy a mikroorganismy. To zahrnuje zejména průmysl mléčných výrobků, produkci syrových uzenin, pečení, výrobu alkoholických nápojů, přídavků do potravin jako např. vitamíny, aminokyseliny či organické kyseliny a přípravu enzymů. Navíc se biotechnologie uplatňuje stále více v analýze potravin. Tradičně se k produkci enzymů využívají bakterie, kvasinky a houby. Aplikace biotechnologických procesů si získává celosvětovou pozornost i v papírenském průmyslu. Ve většině případů se aplikují kombinace biotechnologie, chemických a fyzikálních postupů. Důležité příklady zahrnují např. následující: biopulpace dřevěných hoblin (pomocí hub), vylepšování odvodňovacích vlastností, odbarvování.

V textilním průmyslu se biotechnologické postupy mohou aplikovat na následující procesy: předmývání látek, srážení škrobu, bio-barvení při zpracování denimových látek, zlepšování fixace barvy ve vláknech, modifikace povrchu dalších vymývatelných produktů. Potenciál pro aplikaci biotechnologie v kožedělném oboru spočívá v enzymatickém odstranění chlupů, konverzi odpadních látek z produkce kůže na látky, které lze využít ještě dále.

Záznamy v databázi k segmentu Průmyslová biotechnolgie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn