Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieIzolace, biotranformace a genové inženýrství...

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Izolace, biotranformace a genové inženýrství kontaminujících látek, degradace mikroorganismů

Množství dat, které je třeba získat za účelem vývoje proveditelné remediační technologie, je značně rozsáhlé. Navíc environmentální inženýrství má tu nešťastnou charakteristiku, že z principu nelze vyvinout univerzální technologii aplikovatelnou na jakýkoli druh znečištění. Protože tak, jak existují určité procesy vedoucí k syntéze určitých chemikálií, existují pouze některé metody schopné úspěšně odstranit chemikálii z kontaminovaných lokalit. Ale, jakmile jsou vyvinuty, remediační technologie založené na biologických činidlech, z nichž mezi nejčastěji aplikované patří bakterie a houby, představují realizovatelnou alternativu chemickým a fyzikálním metodám, především díky nízkým nákladům na provedení. Tedy je velmi důležité získat dostatečné informace o mikrobiálních procesech, aby byl možný obecnější přístup k vývoji těchto procesů, který by vedl k nálsednému sníže

Navíc, na základě znalostí metabolických drah “neposlušných” polutantů, lze genetickým inženýrstvím vyrábět geneticky modifikované mikroorganismy. Slibným příkladem byl transfer PCB degradační dráhy do původních mikroorganismů jako metoda, která se vyhnula časově náročné adaptaci na degradaci ve specifických podmínkách znečištěné lokality.

Záznamy v databázi k segmentu Izolace, biotranformace a genové inženýrství kontaminujících látek, degradace mikroorganismů:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn