Hlavní stranaMůj biotech segmentŽivočišná biotechnologieVeterinární léčiva, péče o zvířata

Živočišná biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Veterinární léčiva, péče o zvířata

Po většinu dvacátého století přetrvával ústřední problém v genetice, a to tvorba map celých chromozomů. Tyto mapy byly nezbytné pro porozumění struktury genů, jejich funkce a evoluce. Od doby asi před patnácti lety, byla využita technologie rekombinantní DNA ke generaci molekulárních nebo fyzikálních map, které definujeme jako pořadí rozlišitelných DNA fragmentů v závislosti na jejich rozmístění podél chromozomu.

V současnosti již byla zjištěna celá řada savčích chromozomálních sekvencích, dále pak kompletní genom Saccahromyces cerevisiae (kvasinky). Tedy klíčovou úlohou již přestala být vlastní sekvence genomu, spíše došlo k orientaci na problém, jak s těmito daty naložit. Při vstupu do jedenadvacátého století čítal seznam rozluštěných genomů přes 60 bakterií a kvasinek, hlístic, octomilky, květnatých rostlin a člověka. Sekvenování celých genomů pokračuje závratnou rychlostí, ale důraz se začíná přesouvat zpět na biologické otázky. Kupříkladu, jak spolu interagují různé komponenty genomu a různých genových produktů? Odpovědi na tuto a podobné otázky lze získat pomocí nové sady nástrojů v kombinaci s již zavedeným mapováním a metodologií sekvenování. Toto odvětví biologie se označuje jako genomika.

Záznamy v databázi k segmentu Veterinární léčiva, péče o zvířata:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn