Hlavní stranaMůj biotech segmentŽivočišná biotechnologieživočišná biotechnologie: biologie živočišných...

Živočišná biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk

Hospodářská zvířata jsou důležitá pro podporu živností zemědělců, spotřebitelů, obchodníků a dalších pracovníků po celém světě. Onemocnění, která ohrožují hospodářská zvířata mohou mít výrazný dopad na produktivitu zvířat a jejich produkci, na obchod týkající se produktivity živých zvířat nebo jejich produkce, na obchodu s živými zvířaty, jejich masem a či dalšími odvozenými produkty, na lidské zdraví a z toho vyplývá dopad i na celkvý proces ekonomického rozvoje.

Mnoho lidských patogenů je zvířecího původu a označují se jako zoonózy, ale to neznamená, že nezbytně způsobují i onemocnění zvířete. Některé z těchto patogenů mohou způsobit onemocnění přenášená jídlem (např. E. coli O157 : H7, Campylobacter jejuni, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes, Mycobacterium paratuberculosis, M. bovis, Cryptosporidium parvum, Cyclospora spp. a gastroentrické viry). Další zoonózy jako jsou vzteklina, SARS, sněť slezinná (antrax) apod. mají alternativní způsob přenosu.

Epidemie SARS v poslední době znázorňuje celosvětový význam zoonóz a důležitou roli veterinárních služeb při prevenci, detekci, diagnóze, dohledu, či výzkumných aktivitách. Nové molekulární, mikroskopické a ELISA metody byly vyvinuty pro rychlou detekci těchto lidských a zvířecích patogenů.  

Záznamy v databázi k segmentu živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn