Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra rostlinné výroby a agroekologie

Zemědělské biotechnologie

 

Podle zaměření doktorské disertační práce a volby studijních předmětů je studijní obor orientován do oblasti pedologie, agrochemie  a výživy rostlin, agrotechniky, herbologie a komplexní zpracování fytomasy. Ke všeobecným znalostem, které absolvent získá v průběhu studia, patří především osvojení základů pro vědeckovýzkumnou práci, spočívající v získávání vědeckých informací a jejich zpracování jako východiska pro samostatnou experimentální  činnost, zpracování a vyhodnocení experimentálních dat a jejich konfrontaci se současnou úrovní poznání v dané oblasti. Znalost jednoho světového jazyka, angličtiny, je základním předpokladem pro mezinárodní kontakty, studium zahraniční literatury a publikaci výsledků  vědeckovýzkumné práce v zahraničí i působení absolventů v pedagogické práci při výuce zahraničních studentů. 

Všeobecné znalosti z metodologie vědy, z užšího pohledu konkretizované do schopnosti analyzovat stav  řešené problematiky, stanovit hlavní a postupové cíle a metodické postupy jejich  řešení a verifikace výsledků, jsou předpokladem pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost absolventa DSP. Student získá nadstandardní odborné znalosti v oboru doktorského studia, které jsou předpokladem jeho uplatnění ve vědeckovýzkumné a pedagogické oblasti, ve státní správě i poradenské činnosti.  Ke speciálním znalostem a dovednostem patří schopnost pracovat na složité laboratorní technice určené pro vědeckovýzkumnou  činnost katedry, vyhodnocovat získaná data, koncipovat a předkládat grantové přihlášky do grantových agentur vyšších stupňů, publikovat ve vědeckých domácích a zahraničních časopisech.

Absolventi doktorského studia najdou uplatnění především na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Dobrý předpoklad uplatnění je i v poradenské činnosti a orgánech státní správy všech úrovní.


Zajišťuje: Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc

Tel. číslo: 387 772 681

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/doktorske-studium/informace-o-studijnich-programech/biotechnologie/ZBT%202010.pdf/view

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn