Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra speciální zootechniky

Zootechnika

 

Studium formuje absolventa s okruhem odborných znalostí v oblasti kvality chovů hospodářských zvířat, tradičního a ekologického zemědělství, finalizace hospodářských produktů a zemědělského využívání krajiny. Studium představuje potřebné spojení teoretických a odborně rozšiřujících předmětů z předmětů biologických základů chovů i praktického technologického zaměření. Orientačně seznamuje s příbuznými obory, obsahuje přehled přírodovědných základů, umožňuje osvojení si počítačových technik a metod informatiky, rozšiřuje a prohlubuje jazykové znalosti.    

Současně s vykonáním provozních chovatelských praxí získá absolvent dovednosti, které uplatní při řízení nižších organizačních jednotek v chovatelských podnicích a zemědělství. Bude připraven k odborné práci v hospodářsky zaměřených extenzivních a intenzivních chovech všech hospodářských zvířat. Rovněž bude kvalifikován k výkonu práce zootechnika a bude mít dostatečné znalosti pro zemědělské obhospodařování kulturní krajiny.


Zajišťuje: Katedra speciální zootechniky

Kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc

Tel. číslo: 387 772 681

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/informace-pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/zootechnika-bc

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn